Kent Aleviliğinde Geleneği Yeniden İnşa Etmek ve Sürdürmek: İstanbul Cemevleri Üzerine Bir İnceleme


Koçak A. (Executive), Harmancı M.

TUBITAK Project, 2022 - 2023

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: May 2022
  • End Date: May 2023