Deprem Karakteristiklerinin Simulasyon Yardımıyla Olası Etki ve Hasarlarının Önlenebilmesi için Deneysel Tasarımla Modelleme, 23 DPT-06-01-01 DPT Projesi


CANSEVER G.

2003 - 2005

  • Begin Date: June 2003
  • End Date: June 2005