Plastik ve Metal Malzemeler için Çizilmeye Dirençli Nanokompozit Filmlerin Fotokimyasal Yöntemle Hazırlanması


Arsu N. , Öztekin Ş.(Executive), Kotan U., Ulutaş Z.

TUBITAK Project, 2018 - 2020

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: October 2018
  • End Date: April 2020