Yüksek Enerji Yoğunluklu Asimetrik Süperkapasitör Üretimi, Tübitak 1003 - ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI


Keskin B. , Şahintürk U., Yargı Ö.(Executive)

TUBITAK Project, 2016 - 2018

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: May 2016
  • End Date: November 2018