Ti6Al4V PARÇA İMALATINDA SEÇİCİ LAZER ERGİTME (SLM) İŞLEM PARAMETRELERİNİN YÜZEY KALİTESİ VE TRİBOLOJİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ


Sağbaş B., Gençelli G.(Executive)

TUBITAK Project, 2019 - 2020

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: March 2019
  • End Date: March 2020