Benzofenon Türevlerinin Sentezi ve Fotopolimerizasyonunun İncelenmesi


Aydın M.(Executive), Arsu N.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2004 - 2007

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2004
  • End Date: April 2007