Kurumsal Sürdürülebilirlik Performansının Ölçülmesinde Alternatif Bir Model Önerisi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama


ARAS G. (Executive) , KUTLU FURTUNA Ö.

TUBITAK Project, 2015 - 2017

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: November 2015
  • End Date: May 2017