Measurement System Design for Determining the Railway Deformations


Gülal V. E. (Executive), Akpınar B., Erdoğan H., Poyraz F., Öcalan T., Tunalıoğlu N.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2006 - 2009

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2006
  • End Date: January 2009

Project Abstract

Günümüzde şehir içi raylı sistemler hızlı, ekonomik, çevre dostu, güvenli ve çağdaş sistemler olmaları dolayısıyla özellikle büyükşehirlerde gittikçe önem kazanmaktadır. Raylı sistemlerin en önemli özelliklerinden biri güvenilir ulaşım aracı olmalarıdır. Bu özelliğin devam ettirilebilmesi, şüphesiz bu sistemlere yapılan düzenli bakımlarla sağlanabilir. Bu bakımlar içinde de deformasyon ölçmeleri önemli yer tutmaktadır.

Günümüzde raylı sistemlerdeki üstyapı elemanlarında meydana gelen deformasyonların belirlenmesi amacıyla klasik jeodezik ölçme yöntemleri, çoğu zaman da basit, kaba ölçme yöntemleri kullanılmaktadır. Klasik jeodezik ölçme yöntem ve ekipmanları ile etkili ve verimli çalışmalar yapılamamaktadır. Mevcut ölçme yöntem ve sistemleri ile yapılan ölçme işlemi çoğu zaman uzun süreler almaktadır.

Trafik güvenliği ve konforun sürekliliğinin sağlanabilmesi için üst yapının belirli aralıklarla kontrol edilmesi, bu kontrol aşamasında bulunan jeodezik ölçmelerde hız ve güvenilirliğin sağlanabilmesi amacıyla otomasyona gidilmesi gerekmektedir. 

Bu çalışmada raylı sistemlerdeki jeodezik ölçmelerde hız ve güvenilirliğin sağlanabilmesi amacıyla bir Ölçme Sistemi tasarımı yapılacak, bu ölçme sistemi ile hat geometrisi ölçmeler sırasında anlık olarak belirlenerek raylı sistem güzergahındaki deformasyonlar ölçme sistemi sayesinde anlık olarak hesaplanacaktır. Güzergahta belirlenen bu deformasyon miktarlarının buraj makinasında girdi olarak kullanılması ile de raylı sistemlerdeki deformasyon ölçmelerinde hız, otomasyon ve verimliliğin sağlanmasına çalışılacaktır.