Plasmodium vivax da Laktat Dehidrogenaz Enziminin Aktif Bölge Halkasındaki Bazı Amino Asitlerinin Yönlendirilmiş Mutagenez Çalışmaları İle Analizi


BALIK D.

2005 - 2006

  • Begin Date: January 2005
  • End Date: December 2006