Biyolojik Atıksu Arıtma Çamurları ve Algler Gibi Farklı Hammaddelerden Adsorbent Üretimi


BALKANLI D. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2014
  • End Date: February 2016