2-Tiyokzanton Tiyoasetik Asit Dioksit Varlığında Çeşitli Metal Nanoparçacıkların Fotokimyasal Sentezi


Arsu N. (Executive), Özçelik Kazancıoğlu E.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2018
  • End Date: February 2019