Kültürel Miras Envanteri için Kitle Kaynaklı Sosyal Medya Veri Entegrasyonu ile 3 Boyutlu Modelleme


Tunalıoğlu Öcalan N. (Executive), Erdoğan B., Öcalan T., Altuntaş C., Gül C., Arda T., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2023 - 2024

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2023
  • End Date: January 2024

Project Abstract

Kültürel ve doğal miras varlıkları, bir arada yaşayan toplulukların ortak geçmişlerine ait paylaşımların ve tarihsel birikimlerin ortaya koyduğu somut ve soyut değerler bütünü olarak sadece geçmiş için değil gelecek nesillere aktarımın sağlanması için de önemlidir ve tüm dünya milletlerinin sorumluluğundadır. Günümüz dijitalleşen bilgi çağında bilim ve teknolojide yaşanan gelişim ve değişim, bu kültür miraslarının yüksek doğruluklu olarak 3 boyutlu (3B) envanterlerinin oluşturulmasında katkı sağlamaktadır. Ancak, maalesef beklenen doğla bozulma ve tahribat süreçlerinin yanı sıra savaş, terör saldırısı, doğal afetler vb. beklenmeyen ve ani gelişen durumlar bu envanterin oluşturulmasına imkan sağlanamayan koşulları da yaratabilmektedir. Bu noktada, özellikle sosyal ağlar üzerinde kitle kaynaklı olarak paylaşılan görüntü ve video kayıtlarının kullanımı ile 3B modelleme çalışmalarının yürütülmesi, doğruluğu arttıracak stratejilerin tespit edilmesi ve difital dokümantasyon ve sanal müzecilik faaliyetlerine destek olması önemlidir. Projede, veri değerlendirme yöntemi olarak Hareket ile Nesne Oluşturma (Structure from Motion, SfM) yöntemi kullanılacaktır. Bu sayede, erişilmesi mümkün olmayan verlıkların görüntüleri yardımıyla kamera kalibrasyonuna ihtiyaç duyulmaksızın varlıklara ait 3B geometrinin oluşturulması sağlanacaktır. Bu proje kapsamında, sosyal medya platformları üzerinde kullanıcıların paylaştıkları görüntü ve videolar kullanılarak entegre ve birbirini destekleyen bir metodoloji önerilmektedir. Proje aynı zamanda; savaş, terör saldırısı, doğal afetler vb. nedenlerle artık var olmayan kültürel varlıkların eski tarihli sosyal medya paylaşım verileri ile yeniden modellenmesine de katkı sağlayacaktır.