Çeşitli Mikroorganizma Türlerinden (Trichoderma reesei, Hypocrea jecorina, Aspergillus niger ve Polyporus sp.) Glutaminaz Enziminin Üretimi, Saflaştırılması ve Biyosensör Yapımında Kullanımının Araştırılması, YTÜ BAPK Kapsamlı Araştırma Projesi (KAP)


KARAKUŞ E. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2015

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2011
  • End Date: September 2015