Delik ve Çatlak İçeren Kompozit Plakların Çekme Durumundaki Yerel Stabilite Kaybına Ait Matematik Modellemenin Geliştirilmesi ve Sonlu Elemanlar Yöntemi İle İncelenmesi


Akbarov S. (Executive) , Selim S. , Demiriz I. , Tarım E.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2005 - 2008

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2005
  • End Date: January 2008