Türk-Alman Yenilik Networkünde (Yeniden) Göçmenler: Bilim ve Ekonomi İçin Potansiyellerin Belirlenmesi ve İletişimi (MIDETI)


Hayır Kanat M. (Executive)

EU Supported Other Project, 2014 - 2016

  • Project Type: EU Supported Other Project
  • Begin Date: December 2014
  • End Date: May 2016