Mikroalaşımlanmış HSLA Çeliklerinin Termomekanik İşlemi Sırasında Proses Parametrelerinin Çeliğin Mikroyapısı ve Mekanik Özelliklere Etkisinin Araştırılması


BAKKALOĞLU A.

1993 - 1995

  • Begin Date: July 1993
  • End Date: August 1995