Türkiye de Havzalar Bazında Su Arz ve Talebinin Sosyal Ekonomik ve Hidrolojik Etkilerinin Belirlenmesi Modellenmesi ve Gelecek Tahmini


Yıldız D. (Executive), Çakır Yıldız N., Güneş M. Ş. , Tuna E., Gökalp Yavuz F.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2014
  • End Date: December 2016