Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin İş Performansı Üzerindeki Etkisinde Psikolojik Sermayenin Aracı Rolü: Özel Sektör Çalışanları Üzerine Bir Araştırma


Erkmen T. , Taştemur B.

IV. Yıldız Technical University, International Conference in Social Sciences, İstanbul, Turkey, 21 - 22 December 2017, pp.77

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.77