Memristör Tabanlı Çok Katmanlı Algılayıcı ve Ağırlık Uyarlaması


Günakın S., Çam Taşkıran Z. G.

2nd International Conference on Innovative Academic Studies, 28 January - 31 March 2023, vol.2, pp.474-480

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 2
  • Page Numbers: pp.474-480
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Yapay sinir ağları günümüze kadar bilgisayarlı görü, doğal dil işleme, ses veya karakter tanıma

gibi pek çok uygulamada kullanılmıştır. Ağa verilen bu görevler zorlaştıkça ağın yapısı da

karmaşıklaşmakta ve parametreler arttıkça işlem süresi uzamaktadır. Bu sebeple de ağlar donanımsal

olarak gerçeklenmeye başlanmıştır. Memristör, uçucu olmayan hafıza özelliği ve tanım bağıntısı gereği

ağırlıklı çarpım işleminde sağladığı kolaylık sebebiyle sinaps gerçeklemeleri için literatürde en sık

kullanılan eleman olarak yer almıştır. Bu çalışmada da memristör temelli, sınıflama amacıyla kullanılacak

bir algılayıcı tasarımı oluşturulmuştur. Bu tasarım için oluşturulan ağ çok katmanlı bir yapıya sahiptir.

Giriş katmanı, gizli katman ve çıkış katmanı bulunan ağ geriye yayılımlı öğrenme algoritması ile eğitilmiş

ve transfer fonksiyonu olarak eşik fonksiyonu kullanılmıştır. Önerilen devre tasarımı ileri yol ve geri

yayılım bloklarından oluşmaktadır. İleri yol bloğu ağırlıklı çarpım işlemini memristör çapraz çubuk

dizisi, aktivasyon fonksiyonunu ise karşılaştırıcı blokları ile tamamen analog olarak gerçeklemektedir.

İleri yolda hesaplanan çıkışların hata değerleri bulunarak bu hataların geri yayılımı ile ağın eğitim işlemi

gerçekleştirilmiştir. Minimum hata bulunana kadar işleme devam edilerek bu sürecin sonunda gerekli

olan ağırlık güncellemeleri analog-dijital hibrit bir devre sayesinde kullanıcı müdahalesine ihtiyaç

duyulmadan gerçekleştirilmiş olur. Memristif özellik gösteren bir emülatör devresinin istenen ağırlıkları

gerçekleyebileceği aralık i-v karakteristiği incelenerek belirlenmiş ve kontrolünün belirli bir süre

uygulanan bir darbe katarı ile sağlanabileceği gösterilmiştir. Tasarlanan analog devrelerin çalışabilirliği

PSPICE simülasyonları ile doğrulanmış, algoritmik sonuçlar ile simülasyon sonuçlarının uyumlu olduğu

görülmüştür.