Kanal İstanbul ve Rezerv Yapı Alanı Projelerinin Kültürel ve Doğal Varlıklar Üzerindeki Etkileri: Ortak Mirasın Bütünlüğünün Parçalanması


Creative Commons License

Dinçer İ. S., Ozar Y.

in: Kanal İstanbul Çok Disiplinli Bilimsel Değerlendirme, Derin Orhon,Seval Sözen,Naci Görür, Editor, İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri AŞ, İstanbul, pp.380-417, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri AŞ
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.380-417
  • Editors: Derin Orhon,Seval Sözen,Naci Görür, Editor
  • Yıldız Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Kanal İstanbul ve Rezerv Yapı Alanı Projelerinin Kültürel ve Doğal Varlıklar Üzerindeki Etkileri: Ortak Mirasın Bütünlüğünün Parçalanması

 İclal DİNÇER[1], Yiğit OZAR[2]

“Kanal İstanbul Projesi” ve 13.12.2019 tarihli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan Değişikliği ile “Yenişehir” olarak anılarak rezerv yapı alanı olarak belirlenen alan, coğrafi olarak doğu Trakya’dadır ve İstanbul’un tarihsel çekirdeğinin batısında kalan Küçükçekmece Lagün Gölü havzası ile Sazlıdere havzasını etrafındaki bütünleşik alanlarla birlikte, Terkos havzasının doğusunu kapsamaktadır. Küçükçekmece Lagün Gölü’nün kuzey güney doğrultulu eski bir fay kırığı ile birleşimiyle ortaya çıkan bu ekolojik koridor kültürel ve doğal çeşitliliği ile İstanbul için farklı değerleri barındıran bir alandır. Bu nedenle Kültürel ve Doğal Miras başlıklı bu çalışmanın ilk bölümünde birbiriyle ilişkili bu iki havzanın kültür mirasının İstanbul ve dünya için anlamı ve değeri özetlenmeye çalışılmaktadır. Bu özeti takiben ikinci bölümde Kanal İstanbul ve “Yenişehir projesinin bu kültürel ve doğal miras üzerinde yaratacağı etkiler ele alınmakta, riskin büyüklüğü tanımlanmaktadır. Üçüncü bölüm ise Çevre Düzeni Plan Değişikliği kararlarının derinlemesine analizini içermektedir. Kültürel ve doğal miras bütünlüğünün ve değerinin, getirilen yapılaşmaya yönelik işlevler ve yoğunluk kararlarıyla nasıl kaybedileceği açıklanmaktadır. Son bölüm ise kültürel ve doğal mirası koruma konusunda uluslararası güncel belgeler kapsamında durumun değerlendirilmesidir. Bu değerlendirme rapora konu işlemlerin koruma belgelerinin getirdiği ilkelerle tümüyle zıt olduğunu gösterecektir.

[1] Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 34349 Beşiktaş-İSTANBUL, iclaldincer@gmail.com

[2] Arkeolog (M.A), ozaryigit@gmail.com