Meta Analizinde Kategorik Verilerin Birleştirilmesinde kullanılan İstatistiksel Yöntemlere Ek Olarak Bayes Yönteminin Kullanılması


KARAMAN F.

12. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 01 May 2011

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text