Zea mays L. ve Amaranthus retroflexus L. üzerinde 2-[(5-Kloropiridin-2-il)imino]-3-fenil-5-(tiyofen-2-il metiliden)-1,3-tiyazolidin-4-on Bileşiğinin Herbisidal Etkilerinin Araştırılması


TUĞCU F. T. , CEVAHİR ÖZ G.

ULUSAL BOTANİK BİTKİ BİLİMİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 25 October 2014, pp.65

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.65