Announcements & Documents

ED2 Ödev 2 Hakkında
Announcement
12/12/2021

Sevgili Öğrenciler,

 

·  2. ödevinizi 15.12.2021 Çarşamba günü 18:00'de https://online.yildiz.edu.tr üzerinde ilgili dersin “Ödevler&Sınavlar” kısmından indirebilir ve aynı yerden yükleyebilirsiniz. 

·  Sisteme yükleme yapmak için son tarih 24.12.2021 Cuma günü saat 22:00’dir. 

·  Online sistem yüklemesi haricinde e-mail üzerinden gönderilen ödevler değerlendirmeye alınmayacaktır. Aksi hususta ısrarcı tutum içinde bulunmayınız. Sürelere riayet etmek sizin sorumluluğunuzdur.

·  Ödevlerinizi gönderirken cevap kağıdının kenarına öğrenci kimlik belgenizi de eklemeniz gerekmektedir. Cevap kağıdınızı, adınız soyadınız ve imzanız da el yazısı ile yazılmış olarak .pdf formatında göndermelisiniz.

Cevap kağıdınızı A4 beyaz sayfaya okunaklı olarak hazırlamanız beklenmektedir. Bilgisayar ekranından okunacak kağıtlarda cevaplarınız anlaşılır olması sizlerin faydasınadır. Okunaklı olmayan kısımlar için sorumluluk size aittir.

ED2 Ödev 3 hakkında
Announcement
12/12/2021

Sevgili Öğrenciler,

 

·  3. ödevinizi 22.12.2021 Çarşamba günü 18:00'de https://online.yildiz.edu.tr üzerinde ilgili dersin “Ödevler&Sınavlar” kısmından indirebilir ve aynı yerden yükleyebilirsiniz. 

·  Sisteme yükleme yapmak için son tarih 30.12.2021 Perşembe günü saat 22:00’dir. 

·  Online sistem yüklemesi haricinde e-mail üzerinden gönderilen ödevler değerlendirmeye alınmayacaktır. Aksi hususta ısrarcı tutum içinde bulunmayınız. Sürelere riayet etmek sizin sorumluluğunuzdur.

·  Ödevlerinizi gönderirken cevap kağıdının kenarına öğrenci kimlik belgenizi de eklemeniz gerekmektedir. Cevap kağıdınızı, adınız soyadınız ve imzanız da el yazısı ile yazılmış olarak .pdf formatında göndermelisiniz.

Cevap kağıdınızı A4 beyaz sayfaya okunaklı olarak hazırlamanız beklenmektedir. Bilgisayar ekranından okunacak kağıtlarda cevaplarınız anlaşılır olması sizlerin faydasınadır. Okunaklı olmayan kısımlar için sorumluluk size aittir.

 

EHM5401 dersinin ara sınav tarihi hakkında
Announcement
11/22/2021

EHM5401 kodlu Bilgisayar Destekli Devre Tasarımı dersinin ara sınavı 01.12.2021 Çarsamba günü 10:15’te B153 no.lu sınıfta yapılacaktır. Sınav süresi 1 saat olacaktır. 

Bilg. Dest. Devre Tasarımı ödevi hakkında
Announcement
11/10/2021


Sevgili Öğrenciler,

·Ödevinizi 11.11.2021 Persembe günü 13:00'de https://online.yildiz.edu.tr  üzerinde ilgili dersin “Ödevler&Sınavlar” kısmından indirebilir ve aynı yerden yükleyebilirsiniz. 

·Sisteme yükleme yapmak için son tarih 25.11.2021 Persembe günü saat 19:30’dur. 

· Online sistem yüklemesi haricinde e-mail üzerinden gönderilen ödevler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

·Ödevlerinizi gönderirken cevap kağıdının kenarına öğrenci kimlik belgenizi de eklemeniz gerekmektedir. Cevap kağıdınızı, adınız soyadınız ve imzanız da el yazısı ile yazılmış olarak .pdf formatında göndermelisiniz.

Cevap kağıdınızı A4 beyaz sayfaya okunaklı olarak hazırlamanız beklenmektedir. Bilgisayar ekranından okunacak kağıtlarda cevaplarınız anlaşılır olması sizlerin faydasınadır. 

ED2 Ödev 1 Hakkında
Announcement
11/9/2021

Sevgili Öğrenciler,


·  Ödevinizi 10.11.2021 Çarşamba günü 17:30'da https://online.yildiz.edu.tr üzerinde ilgili dersin “Ödevler&Sınavlar” kısmından indirebilir ve aynı yerden yükleyebilirsiniz. 

·         Sisteme yükleme yapmak için son tarih 17.11.2021 Çarşamba günü saat 19:30’dur. 

·      Online sistem yüklemesi haricinde e-mail üzerinden gönderilen ödevler değerlendirmeye alınmayacaktır. Aksi hususta ısrarcı tutum içinde bulunmayınız. Sürelere riayet etmek sizin sorumluluğunuzdur.

·  Ödevlerinizi gönderirken cevap kağıdının kenarına öğrenci kimlik belgenizi de eklemeniz gerekmektedir. Cevap kağıdınızı, adınız soyadınız ve imzanız da el yazısı ile yazılmış olarak .pdf formatında göndermelisiniz.

Cevap kağıdınızı A4 beyaz sayfaya okunaklı olarak hazırlamanız beklenmektedir. Bilgisayar ekranından okunacak kağıtlarda cevaplarınız anlaşılır olması sizlerin faydasınadır. Okunaklı olmayan kısımlar için sorumluluk size aittir.

Önemli Duyuru-Elektronik Devreler 2 Dersi Hakkında
Announcement
10/4/2021

Sevgili Öğrenciler,

2 Ekim 2021 Cumartesi günü Bölüm Başkanlığı tarafından bizlere iletilen bilgiye göre online yapılacak olan derslerin UZEM üzerinde tanımlamaları henüz bitmemiştir ve o nedenle 7 Ekim Perşembe günü akşamına kadar online dersler yapılamayacaktır.

Bu doğrultuda hem yüz yüze grubu hem de online grubu bulunan dersler için yüz yüze olan gruplarda da ders anlatımının paralelliğinin korunması adına esnek davranılabileceği bilgisi iletilmiştir.

Yukarıda açıklanan nedenlerden ötürü Elektronik Devreler 2 dersinin anlatımına 2. haftadan itibaren başlanacaktır. İlk hafta ders tüm gruplar için yapılmayacaktır.


Sevgilerimle,

Doç. Dr. Revna ACAR VURAL


Öğrenci görüşme saatleri
Announcement
10/13/2020


2020-2021 Bahar Dönemi için öğrenci görüşmeleri YTÜ Online toplantı sistemi üzerinde Cuma günleri 14.00-16.00 arasında yapılacaktır. Online görüşme talepleri için bir gün öncesinde racar@yildiz.edu.tr adresine e-posta gönderiniz.


Sağlıklı günlerde görüşmek üzere…