Projects

KAN DAĞITIM OPTİMİZASYONU

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2022 Sustainable Development

Belirsizlik ve Risk Altında Petrol Dağıtım Problemi Optimizasyonu: Bir Uygulama Çalışması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2022 Sustainable Development

Afet Olaylarında Yaralıların Acil Servislere Ulaştırılmasına Yönelik Rota Optimizasyonu Ve Acil Servis Kapasitelerinin Simülasyon Tabanlı Modellenmesi: Beklenen Istanbul Depremi Uygulaması

Project Supported by Other Official Institutions, 2017 - 2019

İstanbul’da İnsani Yardim Organizasyonlari Depolarinin Merkezileştirilmesine Yönelik Afet Lojistiği Optimizasyonu

TAŞKIN A. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2016