Projects

Developing AI-Based Automation Products in the Aviation Industry

Taşkın A. (Executive)
Technopark, 2023 - 2026

KAN DAĞITIM OPTİMİZASYONU

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2022 Sustainable Development

Belirsizlik ve Risk Altında Petrol Dağıtım Problemi Optimizasyonu: Bir Uygulama Çalışması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2022 Sustainable Development

Afet Olaylarında Yaralıların Acil Servislere Ulaştırılmasına Yönelik Rota Optimizasyonu Ve Acil Servis Kapasitelerinin Simülasyon Tabanlı Modellenmesi: Beklenen Istanbul Depremi Uygulaması

Project Supported by Other Official Institutions, 2017 - 2019

Mühendislik ve Tasarım Ar-Ge Sektör Araştırması

Project Supported by Other Private Institutions, 2017 - 2018

İstanbul’da İnsani Yardim Organizasyonlari Depolarinin Merkezileştirilmesine Yönelik Afet Lojistiği Optimizasyonu

TAŞKIN A. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2016

İthalatta Riske Dayalı Denetim Sistemi