Advising Theses

Belirsizlik Altında İnsani Yardım Organizasyonlarının Performanslarının ve Lojistik Ağ Yapılarının İyileştirilmesi için Çözüm Yaklaşımları

Doctorate - 2016

Zaman bağımlı zaman pencereli heterojen filolu çok ürünlü kapasiteli bölmeli araç rotalama problemi ve çözüm önerisi

Taşkın A. (Advisor)
Doctorate - 2021

Havayolu Gelir Yönetiminde Talep Tahmini ve Yönetimi

Doctorate - 2015

İkame ve çok ürünlü envanter rotalama problemine bir çözüm yaklaşımı

Taşkın A. (Advisor)
Postgraduate - 2019

Hortum Afetinde İnsanlarin Tahliyesinin Sağlanmasina Yönelik Şehir İçi Otobüs Duraklarinin Kullanildiği Bir Matematiksel Model Önerisi: Antalya Örneği

Taşkın A. (Advisor)
Postgraduate - 2021

Deprem sonrası yangın risklerinin bulanık çok kriterli karar verme yöntemleri ile analizi ve insansız hava aracı müdahalesi için kendini örgütleyen haritalar ile kümeleme yaklaşımı

Taşkın A. (Advisor)
Postgraduate - 2021

Kan tedarik zinciri dağıtım ağı modellemesi ve hibrit genetik algoritma ile çözümü

Taşkın A. (Advisor)
Doctorate - 2021 Sustainable Development

Aralık değerli pisagor bulanık analitik hiyerarşi süreci ile Türkiye'de bir havayolu şirketi için yeni rota seçimi

Taşkın A. (Advisor)
Postgraduate - 2019

Heterojen Filolu Milk-Run ve Konsolide Çapraz Sevkiyatlı Tedarik Zinciri Dağıtım Ağının Optimizasyonu ve Özelleştirilmiş Genetik Algoritma ile Modellenmesi

Doctorate - 2020 Sustainable Development