Advising Theses

İkame ve çok ürünlü envanter rotalama problemine bir çözüm yaklaşımı

Postgraduate - 2019

Heterojen Filolu Milk-Run ve Konsolide Çapraz Sevkiyatlı Tedarik Zinciri Dağıtım Ağının Optimizasyonu ve Özelleştirilmiş Genetik Algoritma ile Modellenmesi

Zaman bağımlı zaman pencereli heterojen filolu çok ürünlü kapasiteli bölmeli araç rotalama problemi ve çözüm önerisi

Doctorate - 2021

Havayolu Gelir Yönetiminde Talep Tahmini ve Yönetimi

Doctorate - 2015

Belirsizlik Altında İnsani Yardım Organizasyonlarının Performanslarının ve Lojistik Ağ Yapılarının İyileştirilmesi için Çözüm Yaklaşımları

Hortum Afetinde İnsanlarin Tahliyesinin Sağlanmasina Yönelik Şehir İçi Otobüs Duraklarinin Kullanildiği Bir Matematiksel Model Önerisi: Antalya Örneği

Postgraduate - 2021

Deprem sonrası yangın risklerinin bulanık çok kriterli karar verme yöntemleri ile analizi ve insansız hava aracı müdahalesi için kendini örgütleyen haritalar ile kümeleme yaklaşımı

Postgraduate - 2021

Kan tedarik zinciri dağıtım ağı modellemesi ve hibrit genetik algoritma ile çözümü

Doctorate - 2021

Aralık değerli pisagor bulanık analitik hiyerarşi süreci ile Türkiye'de bir havayolu şirketi için yeni rota seçimi

Postgraduate - 2019