GenctenResearchGroup

GenctenResearchGroup (GRG) çalışmalarını Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Metalurji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Bölümü'nde Enerji Depolama Sistemleri için İleri Malzeme Teknolojileri Laboratuvarı’nda (ENDEP-LAB) yürütmektedir.

Sürdürülebilir enerji depolama teknolojileri ve bu sistemler için yeni nesil malzeme teknolojilerinin geliştirilmesi üzerine odaklanan araştırma grubumuz başta atık malzemelerin geri dönüşümü olmak üzere farklı malzeme türlerinin daha çevreci yaklaşımlar ile üretilmesi üzerine odaklanmıştır.

Recent Publications