Projects

Atık Li-iyon Pillerden Kobalt Oksitin Elde Edilmesi ve Bu Maddenin Süperkapasitörlerde Elektrot Malzemesi Olarak Kullanımının İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2023 - Continues

Li-iyon Bataryalar İçin Kompozit Formda Yeni Nesil Anot Malzemelerinin Üretimi Ve Performanslarının İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2023 - Continues

Endüstriyel Ve Organik Atıklardan Geri Dönüştürülen Malzemelerle Bağlayıcı Kullanmadan Yüksek Performanslı Esnek Tip Asimetrik Süperkapasitörlerin Geliştirilmesi

TUBITAK Project, 2023 - 2026 Sustainable Development

Kükürt Katkılı Grafen-Molibden Disülfür Tozların Üretimi Ve Li-Iyon Pil Anot Malzemesi Olarak Kullanımlarının İncelenmesi

TUBITAK Project, 2023 - 2025 Sustainable Development

Polipirol/Heteroatom Katkılı Grafen Oksit/Silisyum Oksit Esaslı Kompozit Malzemelerin Üretimi ve Li-iyon Pillerde Anot Malzemesi Olarak Kullanımlarının Araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - 2024 Sustainable Development

Mangan ve Seryum Katkılı Polimerlerin Üretimi ve Süperkapasitör Uygulamalarının İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2023

Polistiren Üretimine Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi

Gençten M. (Executive)
Technopark, 2023 - 2023

Farklı Heteroatom Katkılı Grafen Oksitlerin Üretimi ve İletken Polimerler ile Kompozitlerinin Düğme Pil Süperkapasitörlerdeki Performanslarının İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2023

Fosforen Esaslı İki Boyutlu Malzemelerin Üretilmesi ve Süperkapasitör Uygulamalarının İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2023

Jel Tipi Kurşun Asit Akülerde Grafen Oksit Esaslı Malzemelerin Katkı Maddesi Olarak Kullanılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2022

Koordinasyon Bileşiği ve İletken Polimer İçeren Kompozit Elektrotların Üretimi ve Süperkapasitör Uygulamaları

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2022

İletken Polimer Esaslı Yeni Kompozit Malzemelerin Hazırlanması ve Süperkapasitör Özelliklerinin İncelenmesi

GENÇTEN M. (Executive), OK B.
Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2021

Jel Tipi Kurşun Asit Akülerin Performanslarının Grafen Oksit Esaslı Malzemeler İle Artırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2021

Perovskite Güneş Pilleri İçin Farklı Elektron Transfer Katmanları Üretimi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2020

Redoks Akışkan Batarya Sistemleri için Yeni Redoks Çiftlerinin Araştırılması

TUBITAK Project, 2018 - 2020