İşletme Vakaları Araştırma Grubu

Bu araştırma grubu ile işletmelerin kurumsal kapasite ve performansına yenilikçilik ile katkı sağlamak amacıyla işletme vakalarının araştırılması ve uygulanmasını sağlamak amaçlanmıştır.