About

Grubumuzda çeşitli proseslerin ve ürünlerin yaşam döngüsü sistemi ile değerlendirilmesi yapılmaktadır.