WASTE RECYCLING RESEARCH GROUP

WasteRecyclingResearchGroup (WRRG) çalışmalarını Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Metalurji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Bölümü'nde Üretim Metalurjisi Laboratuvarı’nda yürütmektedir.

Temel olarak endüstriyel atıklardan geri dönüşüm çalışmaları yapmakta olan araştırma grubumuz aynı zamanda geri dönüştürülen malzemelerin katma değerli uç ürünlerin üretimi ve ileri teknoloji uygulamalarında kullanılması konularında çalışmalarını sürdürmektedir. 

Recent Publications