Ögrenim Bilgisi


Doktora
1995 - 2000
Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik Mühendisliği, Türkiye

Yüksek Lisans
1993 - 1995
Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik Mühendisliği , Türkiye

Lisans
1986 - 1990
İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik, Elektrik Mühendisliği, Türkiye

Akademik Unvanlar / Görevler


Doç.Dr.
2014 - Devam Ediyor
Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Müh.Bölümü

Yrd.Doç.Dr.
2002 - 2014
Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Müh.Bölümü

Öğretim Görevlisi Dr.
2000 - 2002
Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Müh.Bölümü

Uzman
1995 - 2000
Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Müh.Bölümü

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Decision-making framework for power system with RES including responsive demand, ESSs, EV aggregator and dynamic line rating as multiple flexibility resources
  Erdinç F., Çiçek A., ERDİNÇ O., YUMURTACI R., Oskouei M. Z. , Mohammadi-Ivatloo B.
  Electric Power Systems Research, cilt.204, 2022 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 2. A Comprehensive Overview of Dynamic Line Rating Combined with Other Flexibility Options from an Operational Point of View
  Erdinc F. G. , ERDİNÇ O., YUMURTACI R., Catalao J. P. S.
  ENERGIES, cilt.13, sa.24, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 3. An improved mathematical model for the calculation of maximum permissible DG integration capacity
  Doğanşahin K., Kekezoğlu B., Yumurtacı R.
  JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.35, sa.1, ss.275-285, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 4. Maximum Permissible Integration Capacity of Renewable DG Units Based on System Loads
  Doğanşahin K., KEKEZOĞLU B., YUMURTACI R., ERDİNÇ O., Catalao J. P. S.
  ENERGIES, cilt.11, sa.1, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 5. Adaptive Protection Scheme for a Distribution System Considering Grid-Connected and Islanded Modes of Operation
  ATEŞ Y., BOYNUEĞRİ A. R. , Uzunoglu M., NADAR A., YUMURTACI R., ERDİNÇ O., PATERAKIS N. G. , Catalao J. P. S.
  ENERGIES, cilt.9, sa.5, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 6. Survey of power quality in Turkish national transmission network
  Kocatepe C., Kekezoğlu B., Bozkurt A., Yumurtacı R., İnan A., Arıkan O., Baysal M., Akkaya Y.
  TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, cilt.21, ss.1880-1892, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 7. Role of energy management in hybrid renewable energy systems: case study-based analysis considering varying seasonal conditions
  Yumurtaci R.
  TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, cilt.21, sa.4, ss.1077-1091, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 8. Voltage regulation capability of a prototype Static VAr Compensator for wind applications
  BOYNUEĞRİ A. R. , Vural B., TASCIKARAOGLU A., UZUNOGLU M., YUMURTACI R.
  APPLIED ENERGY, cilt.93, ss.422-431, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 9. Assessment of power quality terms on energy distribution systems: a case study of Istanbul
  KEKEZOĞLU B., BOZKURT A., ARIKAN O., KOCATEPE C., YUMURTACI R., BAYSAL M.
  PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY, cilt.88, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 10. Power quality assessment of grid-connected wind farms considering regulations in turkey
  Kocatepe C., Inan A., ARIKAN O., YUMURTACI R., KEKEZOĞLU B., BAYSAL M., BOZKURT A., Akkaya Y.
  RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, cilt.13, sa.9, ss.2553-2561, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 11. Voltage stability analysis in the power systems including non-linear loads
  Uzunoglu M., Kocatepe C., Yumurtaci R.
  EUROPEAN TRANSACTIONS ON ELECTRICAL POWER, cilt.14, sa.1, ss.41-56, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Loss Analysis by Loading Conditions of Distribution Transformers
  BOZKURT A., KOCATEPE C., YUMURTACI R., TAŞTAN İ., TULUN G.
  World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Energy and Power Engineering, cilt.9, sa.8, ss.869-872, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 2. Elektrikli Ofis Cihazlarında Güç Faktörü ve cosnin İncelenmesi
  KEKEZOĞLU B., ARIKAN O., KOCATEPE C., YUMURTACI R., BAYSAL M., BOZKURT A.
  3e Electrotech, sa.174, 2008 (Hakemsiz Dergi)
 3. Elektrikli Ofis Donanımlarının Harmonik Etkilerinin İncelenmesi
  KEKEZOĞLU B., ARIKAN O., KOCATEPE C., YUMURTACI R., BAYSAL M., BOZKURT A.
  3e Electrotech, sa.168, 2008 (Hakemsiz Dergi)
 4. Harmonic Effects on Electromechanical Overcurrent Relays
  DALCI K. B. , YUMURTACI R., BOZKURT A.
  DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ, cilt.6, sa.2, ss.202-209, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)
 5. AN ARTIFICIAL NEURAL NETWORK BASED PREESTIMATION FILTER FOR BAD DATA DETECTION, IDENTIFICATION AND ELIMINATION IN STATE ESTIMATION
  UZUNOĞLU M., Kocatepe C., Yumurtaci R.
  MATHEMATİCAL AND COMPUTATİONAL APPLİCATİONS, cilt.1, sa.1, ss.159-164, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri

 1. Harmonic Effects of Power System Loads: An Experimental Study
  KOCATEPE C., YUMURTACI R., ARIKAN O., BAYSAL M., KEKEZOĞLU B., BOZKURT A., KUMRU C. F.
  Power Quality Issues, Zobaa A., Editör, Intech, Rijeka, ss.175-200, 2013
 2. Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kurs Notu
  KOCATEPE C., UMURKAN N., ATTAR F., YUMURTACI R., KARAKAŞ A., ARIKAN O.
  Elektrik Mühendisleri Odası, İstanbul, 2005
 3. ELEKTRİK TESİSLERİNDE HARMONİKLER
  KOCATEPE C., UZUNOĞLU M., YUMURTACI R., Karakaş A., ARIKAN O.
  Birsen Kitap Yayınevi, İstanbul, 2003

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. Electrical Energy Demand Forecasting Using Artificial Neural Network
  Unutmaz Y. E. , Demirci A., Tercan S. M. , Yumurtacı R.
  3rd International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications, HORA 2021, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Haziran 2021
 2. Uncertainty-Aware Decision Making in Power Systems Including Energy Storage, Dynamic Line Rating and Responsive Demand as Multiple Flexibility Resources
  Erdinc F. G. , Cicek A., ERDİNÇ O., YUMURTACI R.
  4th International Conference on Smart Energy Systems and Technologies (SEST), ELECTR NETWORK, 6 - 08 Eylül 2021
 3. Network Reduction Methods on DG Planning Studies
  DOĞANŞAHİN K., KEKEZOĞLU B., AJDER A., YUMURTACI R.
  International Conference on Engineering Technologies, Konya, Türkiye, 07 Aralık 2017, ss.501-505
 4. Dağıtık Üretim Kaynaklarında Arıza Karakterleri ve ETAP Yazılımı ile Gerçekleştirilen Arıza ve Koruma Koordinasyonu Çalışması.
  Kondul O., YUMURTACI R.
  EEMKON 2017 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 16 Kasım 2017, ss.68-83
 5. Dağıtılmış Üretim Kaynaklarının Elektrik Dağıtım Sistemlerine Etkilerinin DIGSILENT Powerfactory Programı ile Analizi
  Sarıkaya Y., YUMURTACI R.
  V. Ulusal Elektrik Tesisat Kongre ve Sergisi, İzmir, Türkiye, 18 Ekim 2017, ss.1-15
 6. Raylı Sistemlerde Orta Gerilim Elektrifikasyon Sisteminin Modellenmesi ve Besleme Senaryolarının Belirlenmesi
  Karakuş F., YUMURTACI R.
  1. Ulusal Elektrik Enerjisi Dönüşümü Kongresi (EL-EN) Fırat Üniversitesi Elazığ, Elazığ, Türkiye, 21 Eylül 2017, ss.135-141
 7. Impacts of DG Integration on Loadability of Power Systems: A Review for Existing Approaches
  DOĞANŞAHİN K., KEKEZOĞLU B., YUMURTACI R.
  International Conference on Advances and Inovations in Engineering (ICAIE 2017), Elazığ, Türkiye, 10 Mayıs 2017, ss.631-635
 8. The comparison of distance protection and differential protection techniques for T-connected transmission lines
  Değerli G., YUMURTACI R.
  4th International Conference on Electrical and Electronic Engineering (ICEEE), 8 - 10 Nisan 2017
 9. Evaluation of Wind Power Potential and Economic Analysis for Çatalca in Marmara Region
  Giroğlu T., Durusu A., Erduman A., Yumurtacı R., Tanrıöven M.
  III. International Conference on Nuclear Renewable Energy Resources, İstanbul, Türkiye, 20 - 23 Mayıs 2012, ss.1-6
 10. GELENEKSEL BİR RİNG ŞEBEKENİN AKILLI ŞEBEKE ALTYAPISINA UYGUN HATA ANALİZİ VE RÖLE KOORDİNASYONU
  Turan M. T. , ATEŞ Y., GÖKALP E., YUMURTACI R.
  Elektrik Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2011, cilt.1, ss.217-221
 11. Design and application of a tristor switching capacitor compensation system Tri̇stör anahtarlamali bi̇r kompanzasyon si̇stemi̇ ni̇n tasarlanmasi ve uygulamasi
  KOCATÜRK S., SEN G., BOYNUEĞRİ A. R. , Uzunoǧlu M., YUMURTACI R.
  2010 7th National Conference on Electrical, Electronics and Computer Engineering, ELECO 2010, Bursa, Türkiye, 2 - 05 Aralık 2010, ss.168-172
 12. Investigation of Harmonic Effect in Turkeys Iron Steel Industry
  KEKEZOĞLU B., KOCATEPE C., YUMURTACI R., ARIKAN O., BAYSAL M., BOZKURT A., AKKAYA Y., Özdemirci E.
  The 6th International Conference, 2008 Power Quality and Supply Reliability (PQ2008), Parnu, Estonya, 27 Ağustos 2008, ss.435-439
 13. Dağıtım Sisteminde Kısa Devre Gücünün Harmonik Bozulmaya Etkisi
  KOCATEPE C., YUMURTACI R., BAYSAL M., ARIKAN O., BOZKURT A., KEKEZOĞLU B.
  Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu (EVK 2007), Kocaeli, Türkiye, 17 Mayıs 2007, ss.267-271
 14. Harmoniklerin Kompanzasyon Tesisleri Üzerindeki Etkilerinin Rezonans Olayları Bakımından İncelenmesi
  YUMURTACI R., ARIKAN O., BOZKURT A., KOCATEPE C., BAYSAL M., KEKEZOĞLU B.
  Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu (EVK 2007), Kocaeli, Türkiye, 17 Mayıs 2007, ss.272-277
 15. Analysis of AC Motor Drives as a Harmonic Source
  KEKEZOĞLU B., ARIKAN O., BOZKURT A., KOCATEPE C., YUMURTACI R.
  4th International Conference on Electrical and Power Engineering (EPE 2006), Iasi, Romanya, 12 Ekim 2006, ss.832-837
 16. Neural Networks Based Analysis of Harmonic Effects on Electromechanical Instantaneous Overcurrent Relays
  YUMURTACI R., BOZKURT A., GÜLEZ K.
  The Society of Instrument and Control Engineers (SICE 2005), Okayama, Japonya, 08 Ağustos 2005, ss.1012-1015
 17. Neural Networks Based Analysis of Harmonic Effects on Inverse Time Static Overcurrent Relays
  YUMURTACI R., BOZKURT A., GÜLEZ K.
  Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA 2005), İstanbul, Türkiye, 15 Haziran 2005, ss.108-111
 18. Güç Sistemlerinde Araharmonikler Ve Etkileri
  KEKEZOĞLU B., KOCATEPE C., YUMURTACI R., BAYSAL M., ARIKAN O., BOZKURT A.
  Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu (EVK 2007), Kocaeli, Türkiye, 17 Mayıs 2005, ss.263-266
 19. Kompakt Fluoresant Lambaların Harmonik Kaynağı Olarak İncelenmesi
  YUMURTACI R., ARIKAN O., BOZKURT A.
  Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu (EVK 2005), Kocaeli, Türkiye, 17 Mayıs 2005, ss.207-211
 20. The various operating conditions, harmonics effects and stability of thyristor controlled reactor
  UZUNOĞLU M., KOCATEPE C., YUMURTACI R., GÜLEZ K.
  2000 TENCON Proceedings. Intelligent Systems and Technologies for the New Millennium (Cat. No.00CH37119), Kuala Lumpur, Malaysia, Malezya, 24 - 27 Eylül 2000
 21. Sinüsoidal Olmayan Elektriksel Büyüklüklerin Transformatör Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
  Yumurtacı R., Kocatepe C., Selamoğulları U. S.
  ELMEKSEM, Bursa, Türkiye, 17 - 21 Aralık 1997, ss.1-5

Akademik İdari Deneyim

2018 - Devam Ediyor Fakülte Kurulu Üyesi Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi
2016 - Devam Ediyor Bölüm İntibak Komisyonu Başkanı Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Müh.Bölümü
2015 - Devam Ediyor Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi
2014 - 2017 Fakülte Kurulu Üyesi Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi
2011 - 2014 Dekan Yardımcısı Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi
2007 - 2013 Fakülte Kurulu Üyesi Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi
2003 - 2004 Bölüm Başkan Yardımcısı Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi

Bilimsel Hakemlikler

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & COMPUTER SCIENCES, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2011

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):121
h-indeksi (WOS):6

Araştırma Alanları

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enerji, Aydınlatma Teknolojisi , Güç Sistemlerinin Analizi , Enerji Üretim İstasyonları ve Tesisleri , Enerji İletimi ve Dağıtımı , Koruma Sistemleri , Yenilenebilir Enerji, Mühendislik ve Teknoloji

Akademi Dışı Deneyim

Diğer Kamu Kurumu, TCDD, Sirkeci Lokomotif Bakım ve Onarım Atölye Müdürlüğü