Biography

Prof. Dr. Bahri Sahin received his undergraduate degree in Gazi University, Department of Mechanical Engineering in 1977, his graduate education in 1979 as a Tübitak scholarship, Yıldız Technical University (ITU) Institute of Science and Technology, Department of Mechanical Engineering, and He completed Ph.D. degree in 1985 as Tübitak Honorary Scholarship Istanbul Technical University ITU) Nuclear Energy Institute Nuclear Technology Program.

He worked as a research assistant between 1979 and 1983 and as a lecturer between 1983 and 1986 in the Department of Energy Engineering at ITU Mechanical Engineering Department. Bahri Sahin served as Assistant Professor in the Naval Architecture and Marine Engineering between 1986 and 1989, and as an Associate Professor between 1989 and 1995, he has been a Professor since 1995.

Prof. Dr. Bahri sahin served as Deputy Head of the Department between 1988-1999 at Yildiz Technical University, as Division Head between 1992-2007, as Head of Department between 1999-2009 and as Founder Dean of Faculty of YTU Naval Architecture and Maritime  since 2009. He was also elected to the Board of Directors of the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO),  International Center for Hydrogen Technology (ICHET) in 2010,

Prof.Dr. Bahri Sahin has a lot of international studies in the fields of Thermodynamics, Energy Production Systems, Energy Technologies, Design and Optimization of Thermal Systems and Energy Economy. He was elected to the Turkish Science Academy (TUBA) as a principal member by decision of the Scientific Board of TUBİTAK numbered 212 on 06.10.2012. Prof. Dr. Bahri Sahin has been the rector of YTU since 2016.

Education Information

Doctorate, İstanbul Teknik Üniversitesi, Nükleer Enerji Enstitüsü, Makine Mühendisliği, Turkey 1979 - 1985
Post Graduate, Yıldız Teknik Üniversitesi, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Makina Mühendisliği, Turkey 1977 - 1979
Under Graduate, Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği, Turkey 1973 - 1977

Foreign Languages

English, B2 Upper Intermediate

Dissertations

Doctorate, Nükleer ve fosil yakıtlı birleşik ısı-güç santralali ile Ankara şehrinin bir merkezden ısıtılmasının teknik ve ekonomik etüdü, Istanbul Technical University, 1985
Post Graduate, Buhar Türbinli Güç Tesislerinde Optimum Ön Isıtıcı Sayısının Tesbiti İçin Teorik Bir Yöntem, 1979

Research Areas

Mechanical Engineering, Energy, Thermodynamics, Thermal Systems, Engineering and Technology

Academic Titles / Tasks

Professor, Yıldız Teknik Üniversitesi, Naval Architecture and Maritime Faculty, Gemi İnşaatı Ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü, 1995 - Continues
Associate Professor, Yıldız Teknik Üniversitesi, Faculty of Mechanical Engineering, Gemi İnşaatı Ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü, 1989 - 1995
Assistant Professor, Yıldız Teknik Üniversitesi, Faculty of Mechanical Engineering, Makine Mühendisliği Bölümü, 1986 - 1989
Lecturer, Yıldız Teknik Üniversitesi, Faculty of Mechanical Engineering, Makine Mühendisliği Bölümü, 1983 - 1986
Research Assistant, Yıldız Teknik Üniversitesi, Makina Fakültesi, Makine Mühendisliği, 1979 - 1983

Professional Experience

Rector, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2016 - Continues
Member of the Senate, Yıldız Teknik Üniversitesi, Rectorate, 2009 - Continues
University Executive Board Member, Yıldız Teknik Üniversitesi, Rectorate, 2008 - Continues
Dean, Yıldız Teknik Üniversitesi, Naval Architecture and Maritime Faculty, 2009 - 2016
Head of Department, Yıldız Teknik Üniversitesi, Faculty of Mechanical Engineering, 1999 - 2009
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Faculty of Mechanical Engineering, 1999 - 2009
Head of Department, Yıldız Teknik Üniversitesi, Faculty of Mechanical Engineering, 1992 - 2007
Deputy Head of Department, Yıldız Teknik Üniversitesi, Faculty of Mechanical Engineering, 1988 - 1999

Advising Theses

Şahin B., Bejan A., Gemilerde Enerji Sistemlerinin Performans ve Boyut Optimizasyonu, Doctorate, Ü.Güneş(Student), 2019
Şahin B., TERMİK SİSTEMLERİN BOYUT VE PERFORMANS OPTİMİZASYONU İÇİN YENİ BİR YÖNTEM: EKSERJİ YOĞUNLUĞU, Doctorate, A.Sinan(Student), 2019
ŞAHİN B., Deniz Taşımacılığının Çok Modlu Taşımacılıktaki Optimal Yerinin Türkiye Koşulları için Araştılıması, Doctorate, E.Turan(Student), 2014
ŞAHİN B., Miller Çevrimine Göre Çalışan Aşırı Doldurmalı Bir Dizel Motoruna Buhar Enjeksiyonunun Performans Ve Emisyonlar Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, Doctorate, G.GONCA(Student), 2013
ŞAHİN B., Buhar Türbinlerinin Kısmi Yüklerdeki Performans Davranışlarının İncelenmesi, Post Graduate, A.Sinan(Student), 2012
ŞAHİN B., Katı Oksitli Yakıt Hücreli enerji Üretim Sistemlerinin Alternatif Kriterlere Göre Performans Analizi, Doctorate, A.Volkan(Student), 2007
ŞAHİN B., Enerji Üretim Sistemlerinin Ekolojik Performans Analizi ve Optimizasyonu, Doctorate, Y.ÜST(Student), 2005
ŞAHİN B., Çok Amaçlı Enerji Üretim Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu, Doctorate, B.ÇETİN(Student), 2005
ŞAHİN B., Türkiye Enerji Potansiyelinin Bölgelere Göre Dağılımı ve Analizi, Post Graduate, U.BOR(Student), 2002
ŞAHİN B., Türkiye'de alternatif santral kapasitelerinin ve bölgelere göre dağıtımlarının optimizasyonu, Doctorate, H.Hüseyin(Student), 2002
ŞAHİN B., Kombine Isı ve Güç Sistemlerinin Performans ve Ekolojik Yönden Etüdü, Post Graduate, Y.ÜST(Student), 2001
ŞAHİN B., Alternatif Performans Kriterlerine Dayalı Olarak Soğutma Makinelerı ve Isı Pompalarının Dizayn Parametrelerinin Belirlenmesi, Post Graduate, Ö.KAS(Student), 2001
ŞAHİN B., Gaz Türbinli Tahrik Sistemlerinde Optimal Rejeneratör Boyutlarının Alternatif Performans Kriterlerine Göre Belirlenmesi, Post Graduate, A.SAFA(Student), 2000
ŞAHİN B., Isı Makinalarının Güç Yoğunluğu Kriterine Göre Performans Analizi, Post Graduate, S.Saim(Student), 1997
ŞAHİN B., Sonlu Zaman Termodinamiği Çerçevesinde Isı Pompaları ve Soğutma Makinelerinin Performans Analizi, Post Graduate, A.TURAN(Student), 1997
ŞAHİN B., MHD Jeneratörlerinin Sonlu Zaman Termodinamiği Çerçevesinde Performans Analizi, Post Graduate, A.Sinan(Student), 1996
ŞAHİN B., Gemi Endüstrisinde Enerji ve Ekserji Verimliliği Analizi, Post Graduate, Ş.SUBAŞI(Student), 1994
ŞAHİN B., Kombine Gaz-Buhar Türbinli Tahrik Sistemlerinin Teknik ve Ekonomik Etüdü, Post Graduate, B.TURAN(Student), 1990
ŞAHİN B., Buhar, Gaz ve Dizel Motorlu Tahrik Sistemlerinin Teknik ve Ekonomik Etüdü-Optimum Güç Sınırlarının Tespiti, Post Graduate, A.EKREKLİ(Student), 1987

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

GONCA G., ŞAHİN B., ARSLAN F., SAFA A., Project Supported by Higher Education Institutions, İçten Yanmalı Motorlar İçin Teorik ve Deneysel Çalışmalara Dayalı Yeni Bir Termo-Ekolojik Performans Analiz Kriterinin Geliştirilmesi, 2017 - 2019
Şahin B., Çakır M., TUBITAK Project, Enjeksiyonlu Bir CNG Motorunda Yeni Bir Kademeli Dolgu Oluşum Modeli ve Yanma odası Tasarımı, 2015 - 2018
Çakır M., Gonca G., Üst Y., Şahin B., TUBITAK Project, Combustion optimisation and divided combustion chamber design for stratified charge formation on an injection natural gas engine, 2015 - 2018
Çetin B., Erdem H. H. , Şahin B., Teke İ., Project Supported by Other Private Institutions, EÜAŞ TERMİK SANTRALLERİ İÇİN EĞİTİM VE DANIŞMANLIK, 2015 - 2016
Erdem H. H. , Çetin B., Şahin B., Teke İ., Project Supported by Other Private Institutions, EÜAŞ TERMİK SANTRALLERİ İÇİN EĞİTİM VE DANIŞMANLIK, 2014 - 2015
Şahin B., Üst Y., Gonca G., Elçiçek H., Kökkülünk G., TUBITAK Project, Miller Çevrimiyle Çalışan Bir Dizel motoruna Su Buharı Enjeksiyonu EGR uygulamasının NOx Emisyonlarına ve Performansa Etkilerinin Teorik ve Deneysel Olarak İncelenmesi, 2011 - 2014
Erdem H. H. , Çetin B., Şahin B., Teke İ., Project Supported by Other Private Institutions, EÜAŞ TERMİK SANTRALLERİ İÇİN EĞİTİM VE DANIŞMANLIK, 2012 - 2013
Erdem H. H. , Çetin B., Akkaya A. V. , Üst Y., Şahin B., Teke İ., TUBITAK Project, Termik santral performans izleme ve değerlendirme sistem tasarımı ve uygulaması (PERİDSİS), 2011 - 2013
Erdem H. H. , Sevilgen S. H. , Dağdaş A., Akkaya A. V. , Çetin B., Şahin B., Teke İ., Project Supported by Other Private Institutions, EÜAŞ TERMİK SANTRALLARI İÇİN TEKNİK KONULARDA DANIŞMANLIK, 2011 - 2012
Erdem H. H. , Sevilgen S. H. , Dağdaş A., Çetin B., Akkaya A. V. , Şahin B., Teke İ., TUBITAK Project, Enerji Verimliliğini Artırmak Üzere Termik Santral Atık Isılarını Faydaya Dönüştürme Yöntemlerinin Araştırılması, Geliştirilmesi ve Binalarda Isıtma Uygulaması, 2006 - 2010

Tasks In Event Organizations

Şahin B., WESCE'19 – World Energy Strategies Congress and Exhibition 2019, Scientific Congress, Turkey, Ağustos 2019
Şahin B., 3rd International Symposium of Naval Architecture and Maritime, Scientific Congress, Turkey, Nisan 2018
Şahin B., 2nd International Symposium of Naval Architecture and Maritime, Scientific Congress, Turkey, Ekim 2014
Şahin B., 7th International Advanced Technology Symposium, Scientific Congress, Turkey, Kasım 2013
Şahin B., 1st International Symposium of Naval Architecture and Maritime, Scientific Congress, Turkey, Ekim 2011

Citations

Total Citations (WOS):2911
h-index (WOS):36

Scholarships

Doktora Şeref Bursiyerliği, TUBITAK, 1979 - 1984
Yüksek Lisans Bursiyerliği, TUBITAK, 1977 - 1979

Awards

ŞAHİN B., ICCI Enerji Ödülü, ICCI, January 2014
ŞAHİN B., 1980-2007 Yılları Arasında SCI Kapsamındaki Uluslararası Yayın Sıralamasında YTÜ İkincilik Ödülü, YTÜ, January 2008
ŞAHİN B., 1980-2007 Yılları Arasında SCI Kapsamındaki Uluslararası Atıf Sıralamasında YTÜ Birincilik Ödülü, YTÜ, January 2008