Biyografi

Prof. Dr. Bahri Şahin, Lisans eğitimini 1977 yılında Gazi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde, Yüksek Lisans eğitimini 1979 yılında Tübitak bursiyeri olarak Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Enerji Programında, Doktora eğitimini ise 1985 yılında Tübitak Şeref bursiyeri olarak İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Nükleer Enerji Enstitüsü Nükleer Teknoloji Programında tamamlamıştır.

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Anabilim Dalında 1979-1983 yılları arasında Araştırma Görevlisi, 1983-1986 yılları arasında Öğretim Görevlisi olarak görev yapan Prof.Dr. Bahri Şahin, 1986-1989 yılları arasında YTÜ Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümünde Yardımcı Doçent, 1989-1995 yılları arasında Doçent olarak görev yapmış ve 1995 yılından beri Profesör olarak görevini sürdürmektedir.

Prof.Dr. Bahri Şahin, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde 1988-1999 yılları arasında Bölüm Başkan Yardımcılığı, 1992-2007 yılları arasında Anabilim Dalı Başkanlığı, 1999-2009 yılları arasında Bölüm Başkanlığı ve 2009 yılından itibaren YTÜ Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Kurucu Dekanlığı görevini üstlenmiştir. Ayrıca 2010 yılında Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO), Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Merkezi (ICHET) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilerek bu görevi 2013 yılına kadar sürdürmüştür.

Termodinamik, Enerji Üretim Sistemleri, Enerji Teknolojileri, Termal Sistemlerin Dizaynı ve Optimizasyonu ve Enerji Ekonomisi alanlarında çok sayıda uluslararası çalışmaları bulunan Prof.Dr. Bahri Şahin, TÜBİTAK Bilim Kurulu’nun 06.10.2012 tarih ve 212 sayılı toplantısında alınan karar ile Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) asli üyeliğine seçilmiş olup olup TÜBA GEBİP Mühendislik Ödülleri Komitesi Başkanlığını yürütmektedir. Prof.Dr. Bahri Şahin 2016 dan beri YTÜ rektörüdür.

Eğitim Bilgileri

Doktora, İstanbul Teknik Üniversitesi, Nükleer Enerji Enstitüsü, Makine Mühendisliği, Türkiye 1979 - 1985
Yüksek Lisans, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği, Türkiye 1977 - 1979
Lisans, Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği, Türkiye 1973 - 1977

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Yaptığı Tezler

Doktora, Nükleer ve fosil yakıtlı birleşik ısı-güç santralali ile Ankara şehrinin bir merkezden ısıtılmasının teknik ve ekonomik etüdü, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1985
Yüksek Lisans, Buhar Türbinli Güç Tesislerinde Optimum Ön Isıtıcı Sayısının Tesbiti İçin Teorik Bir Yöntem, 1979

Araştırma Alanları

Makina Mühendisliği, Enerji, Termodinamik, Isıl Sistemler, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

Prof.Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Gemi inşaatı ve Denizcilik Fakültesi, Gemi İnşaatı Ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü, 1995 - Devam Ediyor
Doç.Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Gemi İnşaatı Ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü, 1989 - 1995
Yrd.Doç.Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 1986 - 1989
Öğretim Görevlisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 1983 - 1986
Araştırma Görevlisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Makina Fakültesi, Makine Mühendisliği, 1979 - 1983

Mesleki Deneyim

Rektör, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2016 - Devam Ediyor
Senato Üyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Rektörlük, 2009 - Devam Ediyor
Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Rektörlük, 2008 - Devam Ediyor
Dekan, Yıldız Teknik Üniversitesi, Gemi inşaatı ve Denizcilik Fakültesi, 2009 - 2016
Bölüm Başkanı, Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, 1999 - 2009
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, 1999 - 2009
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, 1992 - 2007
Bölüm Başkan Yardımcısı, Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, 1988 - 1999

Yönetilen Tezler

Şahin B., Bejan A., Gemilerde Enerji Sistemlerinin Performans ve Boyut Optimizasyonu, Doktora, Ü.Güneş(Öğrenci), 2019
Şahin B., TERMİK SİSTEMLERİN BOYUT VE PERFORMANS OPTİMİZASYONU İÇİN YENİ BİR YÖNTEM: EKSERJİ YOĞUNLUĞU, Doktora, A.Sinan(Öğrenci), 2019
ŞAHİN B., Deniz Taşımacılığının Çok Modlu Taşımacılıktaki Optimal Yerinin Türkiye Koşulları için Araştılıması, Doktora, E.Turan(Öğrenci), 2014
ŞAHİN B., Miller Çevrimine Göre Çalışan Aşırı Doldurmalı Bir Dizel Motoruna Buhar Enjeksiyonunun Performans Ve Emisyonlar Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, Doktora, G.GONCA(Öğrenci), 2013
ŞAHİN B., Buhar Türbinlerinin Kısmi Yüklerdeki Performans Davranışlarının İncelenmesi, Yüksek Lisans, A.Sinan(Öğrenci), 2012
ŞAHİN B., Katı Oksitli Yakıt Hücreli enerji Üretim Sistemlerinin Alternatif Kriterlere Göre Performans Analizi, Doktora, A.Volkan(Öğrenci), 2007
ŞAHİN B., Enerji Üretim Sistemlerinin Ekolojik Performans Analizi ve Optimizasyonu, Doktora, Y.ÜST(Öğrenci), 2005
ŞAHİN B., Çok Amaçlı Enerji Üretim Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu, Doktora, B.ÇETİN(Öğrenci), 2005
ŞAHİN B., Türkiye Enerji Potansiyelinin Bölgelere Göre Dağılımı ve Analizi, Yüksek Lisans, U.BOR(Öğrenci), 2002
ŞAHİN B., Türkiye'de alternatif santral kapasitelerinin ve bölgelere göre dağıtımlarının optimizasyonu, Doktora, H.Hüseyin(Öğrenci), 2002
ŞAHİN B., Kombine Isı ve Güç Sistemlerinin Performans ve Ekolojik Yönden Etüdü, Yüksek Lisans, Y.ÜST(Öğrenci), 2001
ŞAHİN B., Alternatif Performans Kriterlerine Dayalı Olarak Soğutma Makinelerı ve Isı Pompalarının Dizayn Parametrelerinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans, Ö.KAS(Öğrenci), 2001
ŞAHİN B., Gaz Türbinli Tahrik Sistemlerinde Optimal Rejeneratör Boyutlarının Alternatif Performans Kriterlerine Göre Belirlenmesi, Yüksek Lisans, A.SAFA(Öğrenci), 2000
ŞAHİN B., Isı Makinalarının Güç Yoğunluğu Kriterine Göre Performans Analizi, Yüksek Lisans, S.Saim(Öğrenci), 1997
ŞAHİN B., Sonlu Zaman Termodinamiği Çerçevesinde Isı Pompaları ve Soğutma Makinelerinin Performans Analizi, Yüksek Lisans, A.TURAN(Öğrenci), 1997
ŞAHİN B., MHD Jeneratörlerinin Sonlu Zaman Termodinamiği Çerçevesinde Performans Analizi, Yüksek Lisans, A.Sinan(Öğrenci), 1996
ŞAHİN B., Gemi Endüstrisinde Enerji ve Ekserji Verimliliği Analizi, Yüksek Lisans, Ş.SUBAŞI(Öğrenci), 1994
ŞAHİN B., Kombine Gaz-Buhar Türbinli Tahrik Sistemlerinin Teknik ve Ekonomik Etüdü, Yüksek Lisans, B.TURAN(Öğrenci), 1990
ŞAHİN B., Buhar, Gaz ve Dizel Motorlu Tahrik Sistemlerinin Teknik ve Ekonomik Etüdü-Optimum Güç Sınırlarının Tespiti, Yüksek Lisans, A.EKREKLİ(Öğrenci), 1987

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

GONCA G., ŞAHİN B., ARSLAN F., SAFA A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, İçten Yanmalı Motorlar İçin Teorik ve Deneysel Çalışmalara Dayalı Yeni Bir Termo-Ekolojik Performans Analiz Kriterinin Geliştirilmesi, 2017 - 2019
Şahin B., Çakır M., TÜBİTAK Projesi, Enjeksiyonlu Bir CNG Motorunda Yeni Bir Kademeli Dolgu Oluşum Modeli ve Yanma odası Tasarımı, 2015 - 2018
Çakır M., Gonca G., Üst Y., Şahin B., TÜBİTAK Projesi, Enjeksiyonlu Bir Cng Motorunda Kademeli Dolgu Oluşumu İçin Bölünmüş Yanma Odasi Tasarimi Ve Yanma Optimizasyonu, 2015 - 2018
Çetin B., Erdem H. H. , Şahin B., Teke İ., Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje, EÜAŞ TERMİK SANTRALLERİ İÇİN EĞİTİM VE DANIŞMANLIK, 2015 - 2016
Erdem H. H. , Çetin B., Şahin B., Teke İ., Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje, EÜAŞ TERMİK SANTRALLERİ İÇİN EĞİTİM VE DANIŞMANLIK, 2014 - 2015
Şahin B., Üst Y., Gonca G., Elçiçek H., Kökkülünk G., TÜBİTAK Projesi, Miller Çevrimiyle Çalışan Bir Dizel motoruna Su Buharı Enjeksiyonu EGR uygulamasının NOx Emisyonlarına ve Performansa Etkilerinin Teorik ve Deneysel Olarak İncelenmesi, 2011 - 2014
Erdem H. H. , Çetin B., Şahin B., Teke İ., Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje, EÜAŞ TERMİK SANTRALLERİ İÇİN EĞİTİM VE DANIŞMANLIK, 2012 - 2013
Erdem H. H. , Çetin B., Akkaya A. V. , Üst Y., Şahin B., Teke İ., TÜBİTAK Projesi, Termik santral performans izleme ve değerlendirme sistem tasarımı ve uygulaması (PERİDSİS), 2011 - 2013
Erdem H. H. , Sevilgen S. H. , Dağdaş A., Akkaya A. V. , Çetin B., Şahin B., Teke İ., Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje, EÜAŞ TERMİK SANTRALLARI İÇİN TEKNİK KONULARDA DANIŞMANLIK, 2011 - 2012
Erdem H. H. , Sevilgen S. H. , Dağdaş A., Çetin B., Akkaya A. V. , Şahin B., Teke İ., TÜBİTAK Projesi, Enerji Verimliliğini Artırmak Üzere Termik Santral Atık Isılarını Faydaya Dönüştürme Yöntemlerinin Araştırılması, Geliştirilmesi ve Binalarda Isıtma Uygulaması, 2006 - 2010

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Şahin B., WESCE'19 – World Energy Strategies Congress and Exhibition 2019, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Türkiye, Ağustos 2019
Şahin B., 3rd International Symposium of Naval Architecture and Maritime, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Türkiye, Nisan 2018
Şahin B., 2nd International Symposium of Naval Architecture and Maritime, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Türkiye, Ekim 2014
Şahin B., 7th International Advanced Technology Symposium, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Türkiye, Kasım 2013
Şahin B., 1st International Symposium of Naval Architecture and Maritime, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Türkiye, Ekim 2011

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):2911
h-indeksi (WOS):36

Burslar

Doktora Şeref Bursiyerliği, TÜBİTAK, 1979 - 1984
Yüksek Lisans Bursiyerliği, TÜBİTAK, 1977 - 1979

Ödüller

ŞAHİN B., ICCI Enerji Ödülü, ICCI, Ocak 2014
ŞAHİN B., 1980-2007 Yılları Arasında SCI Kapsamındaki Uluslararası Yayın Sıralamasında YTÜ İkincilik Ödülü, YTÜ, Ocak 2008
ŞAHİN B., 1980-2007 Yılları Arasında SCI Kapsamındaki Uluslararası Atıf Sıralamasında YTÜ Birincilik Ödülü, YTÜ, Ocak 2008