Education Information
2011 - 2012 Post Doctorate, State University Of New York At Albany, School Of Education, Educational Theory & Practice, United States Of America
2004 - 2008 Doctorate, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Turkey
2001 - 2004 Post Graduate, Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri, Turkey
1997 - 2001 Under Graduate, Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Turkey
Dissertations
2008 Elektronik performans destek sisteminin öğrencilerin akademik başarılarına ve öz-düzenlemeye dayalı öğrenme becerilerine etkisi, Anadolu University, Faculty Of Educatıon, Department Of Computer And Educatıon Technologıes Educatıon, Doctorate
2004 Literatürdeki tasarım ilkelerine uygun olarak hazırlanmış multimedya ders yazılımının, lise düzeyi fizik öğretiminde akademik başarıya ve kalıcılığa etkisi, Cukurova University, Post Graduate
Research Areas
Social Sciences and Humanities, Education, Computer Education and Instructional Technology
Academic Titles / Tasks
2014 - Continues Associate Professor, Yildiz Technical University, Faculty of Education, Computer And Instructional Technologies Education
Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes
Articles Published in Other Journals
Book & Book Chapters
Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings
Supported Projects
2016 - 2017 Programlama Dili Eğitiminde Kullanılan Yeni Metodolojiler ve Teknolojiler, TUBITAK Project
2012 - 2014 Tablet Bilgisayar Erişimli Asenkron Video Ders Kayıtlarının Teknoloji Eğitiminde Kullanılması: AVİTAB Projesi, Project Supported by Higher Education Institutions
2011 - 2013 Bilgisayar Etiği Eğitimi ve Etik Karar Verme Süreçlerine Yönelik Elektronik Performans Destek Sistemi Geliştirmesi: Bilep Projesi, TUBITAK Project
Citations