Eğitim Bilgileri
2011 - 2012 Post Doktora, State University Of New York At Albany, School Of Education, Educational Theory & Practice, Amerika Birleşik Devletleri
2004 - 2008 Doktora, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Türkiye
2001 - 2004 Yüksek Lisans, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri, Türkiye
1997 - 2001 Lisans, Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Türkiye
Yaptığı Tezler
2008 Elektronik performans destek sisteminin öğrencilerin akademik başarılarına ve öz-düzenlemeye dayalı öğrenme becerilerine etkisi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Doktora
2004 Literatürdeki tasarım ilkelerine uygun olarak hazırlanmış multimedya ders yazılımının, lise düzeyi fizik öğretiminde akademik başarıya ve kalıcılığa etkisi, Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yüksek Lisans
Araştırma Alanları
Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi
Akademik Unvanlar / Görevler
2021 - Devam Ediyor Prof.Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğt.
2014 - 2021 Doç.Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğt.
SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Kitap & Kitap Bölümleri
Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Desteklenen Projeler
2020 - 2021 İmproving Programming Skills of Visually İmpaired Students, Newton Programı Destekli Proje
2016 - 2017 Programlama Dili Eğitiminde Kullanılan Yeni Metodolojiler ve Teknolojiler, TÜBİTAK Projesi
2016 - 2016 Özel Eğitim Öğretmenlerine Yönelik Yenilikçi Teknoloji Eğitimi, TÜBİTAK Projesi
2015 - 2016 Dijital Materyal Tasarımcısı İngilizce Öğretmenleri, TÜBİTAK Projesi
2012 - 2014 Tablet Bilgisayar Erişimli Asenkron Video Ders Kayıtlarının Teknoloji Eğitiminde Kullanılması: AVİTAB Projesi, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
2011 - 2013 Bilgisayar Etiği Eğitimi ve Etik Karar Verme Süreçlerine Yönelik Elektronik Performans Destek Sistemi Geliştirmesi: Bilep Projesi, TÜBİTAK Projesi
Atıflar