Education Information

Education Information

  • 2002 - 2009 Doctorate

    Sabanci University, Faculty Of Arts And Socıal Scıences, Siyaset Bilimi, Turkey

  • 2001 - 2002 Postgraduate

    Bilkent Üniversitesi, İkitisadi İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Turkey

  • 1997 - 2001 Undergraduate

    Bogazici University, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler, Turkey