Ögrenim Bilgisi


Doktora
2007 - 2013
Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya/Anorganik Kimya, Türkiye

Yüksek Lisans
2005 - 2007
Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya/Anorganik Kimya, Türkiye

Lisans
2005 - 2001
Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya, Türkiye

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Mesleki Eğitim, ASC-5. 5th Anatolian School of Catalysis (5. Anadolu Kataliz Okulu), Türkiye Kataliz Derneği, 2019
Mesleki Eğitim, NMR (Nükleer Manyetik Rezonans) Yaz Okulu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2018
Mesleki Eğitim, Gaz Kromotografi-Gaz Kromotografi Kütle Spektrometre sistemleri, Son Teknolojiler ve Uygulama alanları , Ant Teknik, 2011

Yaptığı Tezler

Doktora, Yeni tip ftalosiyaninlerin sentezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 2013
Yüksek Lisans, Bazı materyallerde Antioksidan Tayinleri , Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 2007

Akademik Unvanlar / Görevler


Araştırma Görevlisi Dr.
2007 - Devam Ediyor
Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

Desteklenen Projeler

 1. Eken Korkut S., TÜBİTAK Projesi, Siyah fosfor-asimetrik ftalosiyaninin hibrit fotokatalizörleri: akılcı tasarım, sentez ve görünür ışık aydınlatmasında fotokataliz uygulamaları, 2021 - 2022
 2. Yargı Ö., Gelir A., Eken Korkut S., Yılmaz İ., Teknopark, YENİ NESİL KURU YAPIDA VE YÜKSEK PERFORMANSLI SÜPERKAPASİTÖR ÜRETİMİ, 2021 - 2022
 3. Eken Korkut S., Şener M. K., TÜBİTAK Projesi, 3,4-Etilendioksitiyofen Sübstitüe 1,3-Bis(2-Arilimino)İzoindolinler ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Hidrojen Peroksit Sensör Olarak Kullanımı, 2016 - 2018
 4. EKEN KORKUT S., ÇAKAR F., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Bütillendirilmiş Hidroksianisol Grubu İçeren Ftalosiyaninin Yüzey Özelliklerinin Belirlenmesi, 2015 - 2017
 5. Keser Karaoğlan G., Gümrükçü Köse G., Eken Korkut S., Avcıata U., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Yeni Ftalosiyaninlerin ve Lutesyum Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu, 2008 - 2011

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Multifunctional PCz/BaO nanocomposites: Ionizing radiation shielding ability and enhanced electric conductivity
  BEYAZAY E., KARABUL Y., Korkut S. E., KILIÇ M., Özdemir Z.
  Progress in Nuclear Energy, cilt.155, 2023 (SCI-Expanded)
 2. AuPt alloy nanoparticles supported on graphitic carbon nitride: In situ synthesis and superb catalytic performance in the light-assisted hydrolytic dehydrogenation of ammonia borane
  Aksoy M., Eken Korkut S., Metin Ö.
  Applied Surface Science, cilt.602, 2022 (SCI-Expanded)
 3. Effect of dealloying the redox-active zinc-based electrodes on the performance of asymmetric supercapacitors
  YARGI Ö., Korkut S. E., Gelir A., Yılmaz İ.
  International Journal of Energy Research, cilt.46, sa.14, ss.20747-20754, 2022 (SCI-Expanded)
 4. PCz/BaO nanocomposites: Synthesis, characterization, and energy storage properties
  BEYAZAY E., KARABUL Y., KILIÇ M., EKEN KORKUT S., Ozdemir Z.
  PHYSICA B-CONDENSED MATTER, cilt.634, 2022 (SCI-Expanded)
 5. The rational design of gCN/a-WOx/Pt heterostructured nanophotocatalysts for boosting the hydrogen generation from the hydrolysis of ammonia borane under visible light
  Aksoy M., Eken Korkut S., Metin Ö.
  International Journal of Hydrogen Energy, 2022 (SCI-Expanded)
 6. Synthesis and antioxidant activity of zinc(II) phthalocyanine tetranitroxide
  Korkut S., AHMETALİ E., BİLGİ M., Karataş Ö., YERLİ Y., PEKSEL A., ŞENER M. K.
  POLYHEDRON, cilt.197, 2021 (SCI-Expanded)
 7. Mesoporous Graphitic Carbon Nitride/Black Phosphorus/AgPd Alloy Nanoparticles Ternary Nanocomposite: A Highly Efficient Catalyst for the Methanolysis of Ammonia Borane
  Korkut S., Kucukkececi H., Metin O.
  ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, cilt.12, sa.7, ss.8130-8139, 2020 (SCI-Expanded)
 8. Surface and Thermodynamic Characterizations and Secondary Transition of Novel Phthalocyanine Glass
  Korkut S., Yazıcı Ö., Çakar F.
  JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA, cilt.63, sa.5, ss.1146-1153, 2018 (SCI-Expanded)
 9. Syntheses of 1,3-bis(2-arylimino)isondoline type ligands and some metal complexes containing EDOT moiety
  Göktuğ O., Korkut S., Gökçe B. N., Tekbasoglu T. Y., Sener K.
  MAIN GROUP CHEMISTRY, cilt.17, sa.4, ss.293-299, 2018 (SCI-Expanded)
 10. Lyotropic liquid crystalline phthalocyanines containing 4-((S)-3,7-dimethyloctyloxy)phenoxy moieties
  KORKUT S., OCAK H., Bilgin-Eran B., GUZELLER D., ŞENER M. K.
  JOURNAL OF PORPHYRINS AND PHTHALOCYANINES, cilt.21, sa.1, ss.16-23, 2017 (SCI-Expanded)
 11. TEMPO-functionalized zinc phthalocyanine: synthesis, magnetic properties, and its utility for electrochemical sensing of ascorbic acid
  KORKUT S., Akyuz D., ÖZDOĞAN K., YERLİ Y., KOCA A., ŞENER M. K.
  DALTON TRANSACTIONS, cilt.45, sa.7, ss.3086-3092, 2016 (SCI-Expanded)
 12. Type II photoinitiator substituted zinc phthalocyanine: Synthesis, photophysical and photopolymerization studies
  KORKUT S., Temel G., Balta D., ARSU N., ŞENER M. K.
  JOURNAL OF LUMINESCENCE, cilt.136, ss.389-394, 2013 (SCI-Expanded)
 13. 3,4-Ethylenedioxythiophene substituted phthalocyanines
  Yildiz H. K., Korkut S., KOCA A., Kasim Şener M. K.
  Synthetic Metals, cilt.161, ss.1946-1952, 2011 (SCI-Expanded)
 14. Synthesis of non-peripherally substituted tetra(dihexylmalonate) alcohol soluble phthalocyanines
  Korkut S., Avciata U., ŞENER M. K.
  JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY, cilt.64, sa.16, ss.2936-2944, 2011 (SCI-Expanded)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Volume Fraction Effect for the Film Formation of PS/PVA Composites by Monitoring Photon Transmission Technique
  Eken Korkut S.
  European Journal of Science and Technology, sa.25, ss.267-271, 2021 (Hakemli Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. Investigation of Porous Electrodes on Cr2032 Supercapacitors
  Aksoy B., Eken Korkut S., Ekinci T., Yargı Ö.
  the 9 th international scientific research congress, science and engineering, Ankara, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2020
 2. Siyah Fosfor/Mezogözenekli Grafitik Karbon Nitrür Hibriti Üzerine Tutturulmuş AgPd Alaşım Nanopartiküllerinin Amonyak Boran Dehidrojenlenmesinde Katalitik Etkinliği
  Eken Korkut S.
  31. Ulusal Kimya Kongresi Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2019, ss.1
 3. Syntheses of 1,3-Bis(2-arylimino)isoindolines and Their Metal Complexes Bearing Electropolymerizable Substituent
  Eken Korkut S., Şener M. K.
  6 th Euchems Chemistry Congress, Sevilla, İspanya, 11 - 15 Eylül 2016, ss.1339
 4. Synthesis and Physicochemical Characterization of Zinc Phthalocyanine by Inverse Gas Chromatography
  Eken Korkut S., Yazıcı Ö., Çakar F.
  ICFAS 2016, İstanbul, Türkiye, 22 - 26 Ağustos 2016, ss.18
 5. Determination of Secondary Transition Temperature of Novel Phthalocyanine Glass
  Eken Korkut S., Yazıcı Ö., Çakar F.
  18th JCF-Frühjahrssymposium 2016, Kiel, Almanya, 16 - 19 Mart 2016, ss.120
 6. Bütillendirilmiş Hidroksianisol Grubu İçeren Ftalosiyaninin Yüzey Özelliklerinin Belirlenmesi
  Eken Korkut S., Yazıcı Ö., Çakar F.
  5. Fiziksel Kimya Kongresi, Konya, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2015, sa.128, ss.128
 7. Periferal Konumlarında Kiral Karbon Atomu İçeren Liyotropik Sıvı Kristal Ftalosiyaninler, P375
  EKEN KORKUT S., GUZELLER D., OCAK H., ŞENER M. K., BİLGİN ERAN B.
  5. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Mersin, Türkiye, 22 Nisan 2015
 8. EPR Studies of stable Free Radical Tempo Substituted Zinc Phthalocyanine
  EKEN KORKUT S., ÖZDOĞAN K., YERLİ Y., Koca A., ŞENER M. K.
  V. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Mersin, Türkiye, 22 Nisan 2015, ss.36
 9. Synthesis of Anthraquinone Substituted Cobalt Phthalocyanine
  EKEN KORKUT S., ŞENER M. K., Koca A.
  All In One Conferences- International Confererence on New Trends in Chemistry, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 24 Mart 2015, ss.59
 10. Synthesis of TEMPO Stable Free Radical Appended Zinc Phthalocyanine
  ŞENER M. K., EKEN KORKUT S., Koca A.
  17.JCF-Frühjahrssymposıum, Münster, Almanya, 25 Mart 2015, ss.85
 11. Synthesis of Metal-Free and Copper Phthalocyanines Containing Chiral Carbons in the Side
  EKEN KORKUT S., Güzeller D., OCAK H., BİLGİN ERAN B., ŞENER M. K.
  4th Portuguese Young Chemist Meeting, Coimbra, Portekiz, 29 Nisan 2014, ss.16
 12. Synthesis of Electropolymerizable Metallophthalocyanines
  Eken Korkut S., Şener M. K., Karadağ S.
  16th JCF-Frühjahrssymposium, Erlangen, Almanya, 26 - 29 Mart 2014, ss.45
 13. Tip II Fotobaşlatıcı Sübstitüe Çinko Ftalosiyaninin Sentezi, Fotopolimerizasyon ve Fotofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi
  Eken Korkut S., Arsu N., Şener M. K., Karaca Balta D., Temel G.
  III. Fiziksel Kimya Günleri, Balıkesir, Türkiye, 12 - 15 Temmuz 2012, ss.13
 14. EDOT Sübstitüe Ftalosiyaninler
  Yıldız H. K., EKEN KORKUT S., ŞENER M. K.
  III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 19 Mayıs 2011, ss.187
 15. Non Periferal Konumlarda Diester Grubu İçeren Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi
  EKEN KORKUT S., ŞENER M. K., Avcıata U.
  III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 19 Mayıs 2011, ss.270
 16. Synthesis of Nonperipherally Tetra Diester Substituted Phthalocyanines
  Eken Korkut S., Şener M. K., Avcıata U.
  13th JCF-Frühjahrssymposium, Erlangen, Almanya, 23 - 26 Mart 2011, ss.200
 17. Alkin Grupları İçeren Ftalosiyanin Türevlerinin Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
  Eken Korkut S., Keskin B., Şener M. K., Gürgen M., Avcıata U.
  24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak, Türkiye, 29 Haziran - 02 Temmuz 2010, ss.73
 18. Simultaneous Determination of BHA-BHT in Chewing Gum and .tomatoes Soup by Derivative Spectrophotometry
  EKEN KORKUT S., ÖZGÜR M.
  6th Aegean Analytical Chemistry Days, Denizli, Türkiye, 09 Ekim 2008, ss.154
 19. Sımultaneous Determination of Food Dyes Using Derivative Spectrophotometry
  GÜMRÜKÇÜ KÖSE G., EKEN KORKUT S., ÖZGÜR M.
  3rd Black Sea basın Conference on Analytical Chemistry, Constanta, Romanya, 12 Eylül 2005, ss.143

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Saraç Özkan A., San N., Şakar Daşdan D., Akyol E., Altıkatoğlu Yapaöz M., Uğraşkan V., Bilgi M., Işık B., Cankurtaran Ö., Derman S., et al., 31. Ulusal Kimya Kongresi, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, İstanbul, Türkiye, Eylül 2019

Metrikler

Araştırma Alanları

Nanomalzemeler, Kimya, İnorganik Kimya, İnorganik Halkalı Bileşikler, İnorganik Polimerler, Koordinasyon Kimyası, Nanokümeler, Kataliz, Temel Bilimler