Education Information

Education Information

 • 2006 - 2012 Doctorate

  Yildiz Technical University, Faculty Of Chemıcal And Metallurgıcal Engıneerıng, Department Of Chemical Engineering, Turkey

 • 2004 - 2006 Postgraduate

  Yildiz Technical University, Faculty Of Chemıcal And Metallurgıcal Engıneerıng, Department Of Chemical Engineering, Turkey

Dissertations

 • 2012 Doctorate

  Kalsiyum Karbonat (CaCO3) Üretiminde Reaksiyon Parametrelerinin İncelenmesi ve Morfolojinin Kontrolü

  Yildiz Technical University, Graduate School of Natural and Applied Sciences

 • 2006 Postgraduate

  Polietilenglikol Metakrilat ve Vinilsülfonik Asit Kopolimerinin Kalsiyum Oksalat Kristalizasyonu Üzerindeki Etkisi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Kimya Mühendisliği Bölümü

Foreign Languages

 • C1 Advanced English