Education Information

Education Information

 • 1999 - 2002 Doctorate

  Y.T.Ü, Fen Bilimleri, Jeodezi Ve Fotogrametri Müh. Bölümü, Turkey

 • 1997 - 1999 Postgraduate

  Y.T.Ü, Fen Bilimleri, Jeodezi Ve Fotogrametri Müh. Bölümü, Turkey

 • 1993 - 1997 Undergraduate

  Y.T.Ü, İnşaat Fakültesi, Jeodezi Ve Fotogrametri Müh. Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2002 Doctorate

  JEOİT YÜKSEKLİKLERİNİN GPS VE HASSAS TRİGONOMETRİK NİVELMAN ÖLÇÜLERİ İLE BELİRLENMESİ

  Yildiz Technical University, Faculty of Civil Engineering, Geomatic Engineering

 • 1999 Postgraduate

  G.P.S TEKNİĞİ VE MATEMATİKSEL MODELLERİNİN İNCELENMESİ

  Yildiz Technical University, Faculty of Civil Engineering, Geomatic Engineering

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English