Learning Knowledge


Doctorate
2010 - 2015
Yildiz Technical University, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü / Enerji Programı, Turkey

Postgraduate
2009 - 2010
Yildiz Technical University, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü / Enerji Programı, Turkey

Postgraduate
2008 - 2009
Marmara University, Faculty Of Engineering, Mechanical Engineering, Turkey

Postgraduate
2007 - 2008
Technical University of Denmark, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü / Rüzgar Enerjisi Programı, Denmark

Undergraduate
2002 - 2007
Marmara University, Faculty Of Engineering, Makine Mühendisliği Bölümü (İng), Turkey

Foreign Languages

English, B2 Upper Intermediate

Certificates, Courses and Trainings

Other, WINDOGRAPHER (Rüzgar Ölçüm Analiz Programı), Danimarka Teknik Üniversitesi, 2008
Other, WASP (Rüzgar Enerjisi Analiz Programı), Danimarka Teknik Üniversitesi, 2008
Other, MATLAB, Marmara Üniversitesi - Danimarka Teknik Üniversitesi, 2007

Dissertations

Doctorate, Konya-Ilgın linyitinin kurutma karakteristiğinin belirlenmesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Makine Mühendisliği Bölümü / Enerji Programı, 2015
Postgraduate, Bir bölgenin ısıtma amaçlı enerji talebinin belirlenmesi ve bölge ısıtma sistemi için uygunluğunun analizi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Makine Mühendisliği Bölümü / Enerji Programı, 2010

Academic Titles / Tasks


Associate Professor
2018 - Continues
Yildiz Technical University, Faculty Of Mechanical Engineering, Deparment Of Mechanical Engineering

Research Assistant PhD
2015 - 2018
Yildiz Technical University, Faculty Of Mechanical Engineering, Deparment Of Mechanical Engineering

Research Assistant
2009 - 2015
Yildiz Technical University, Faculty Of Mechanical Engineering, Deparment Of Mechanical Engineering

Supported Projects

 1. Pusat Ş., TUBITAK Project, 2020 - 2021
 2. PUSAT Ş., Project Supported by Higher Education Institutions, Yakma Sistemlerinde Baca Gazı Ölçümlerinin Önemi ve Isı Geri Kazanım Potansiyeli Analizi, 2019 - 2020
 3. Pusat Ş., Yumurtacı Z., Akkaya A. V., Çetin B., Javanı N., Project Supported by Other Official Institutions, Demir-Çelik Endüstrisi Atığı Cürufun Isıl Geri Kazanım Potansiyelinin Belirlenerek Elektrik Üretiminde Kullanılmasının Analizi, 2019 - 2019
 4. Pusat Ş., TUBITAK Project, Smart Boiler - Kazan Performans İzleme ve Değerlendirme Sistemi, 2017 - 2019
 5. PUSAT Ş., Project Supported by Other Official Institutions, Kangal Termik Santralinde Kullanılan Kömürünün Akışkan Yatakta Kurutulmasının Deneysel Olarak İncelenmesi, 2017 - 2017
 6. AKDEMİR H., KILIÇKIRAN H. C., PUSAT Ş., ŞENGÖR İ., Project Supported by Other Official Institutions, 5000 TEP/YIL ve Üzeri Enerji Tüketimine Sahip Sanayi Tesislerinin Enerji Verimliliği Açısından İncelenerek Enerji Tasarruf Potansiyelinin Belirlenmesi ve Çözüm Önerilerinin Oluşturulması, 2016 - 2016
 7. Tanrıöven M., İnan A., Sevilgen S. H., Şengör İ., Erdem H. H., Pusat Ş., Kılıçkıran H. C., Development Agency, İstanbul Enerji Verimliliği Merkezi, 2014 - 2015
 8. ERDEM H. H., PUSAT Ş., Project Supported by Higher Education Institutions, Linyitlerin Kurutulma Özelliklerinin İncelenmesi, 2012 - 2015
 9. PUSAT Ş., Project Supported by Other Private Institutions, Rüzgar ve Güneş Enerjisi Veri Değerlendirme Projeleri, 2012 - 2015
 10. PUSAT Ş., Project Supported by Other Official Institutions, Bantlı Kömür Kurutma Sisteminin Tasarımı, 2014 - 2014
 11. PUSAT Ş., Project Supported by Other Official Institutions, Bina Enerji Performansı Yazılımının (BEP-TR) İyileştirilmesi, 2014 - 2014
 12. Erdem H. H., Çetin B., Akkaya A. V., Üst Y., Şahin B., Teke İ., TUBITAK Project, Termik santral performans izleme ve değerlendirme sistem tasarımı ve uygulaması (PERİDSİS), 2011 - 2013
 13. PUSAT Ş., Project Supported by Other Official Institutions, Bina Enerji Performansı Hesaplama Metodu (BEP-TR), 2009 - 2010
 14. PUSAT Ş., Project Supported by Other Private Institutions, Rüzgar ve Güneş Enerjisi Projeleri, 2008 - 2009

Awards

 1. PUSAT Ş., Yayın Teşvik, TÜBİTAK - YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, December 2016
 2. PUSAT Ş., Yayın Teşvik, TÜBİTAK - YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, December 2015
 3. PUSAT Ş., Yayın Teşvik, TÜBİTAK - YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, December 2014

Scholarships

Danimarka Teknik Üniversitesi Rüzgar Enerjisi Programı Öğrenim Bursu, University, 2007 - Continues

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

 1. Cycle-skipping strategy with intake air cut off for natural gas fueled Si engine
  Tunçer E., SANDALCI T., PUSAT Ş., BALCI Ö., Karagöz Y.
  Science Progress, vol.104, no.3, 2021 (SCI-Expanded)
 2. Evaluation of wind energy potential in a university campus
  PUSAT Ş., Akkoyunlu M. T.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF GLOBAL WARMING, vol.14, no.1, pp.118-130, 2018 (SCI-Expanded)
 3. A new empirical correlation to model drying characteristics of low rank coals
  PUSAT Ş., Akkoyunlu M. T.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF OIL GAS AND COAL TECHNOLOGY, vol.15, no.3, pp.287-297, 2017 (SCI-Expanded)
 4. Drying Characteristics of Coarse Low-Rank-Coal Particles in a Fixed-Bed Dryer
  PUSAT Ş., ERDEM H. H.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL PREPARATION AND UTILIZATION, vol.37, no.6, pp.303-313, 2017 (SCI-Expanded)
 5. Bin weather data for different climates of Turkey
  PUSAT Ş., Ekmekci I.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF GLOBAL WARMING, vol.12, no.1, pp.85-98, 2017 (SCI-Expanded)
 6. Estimation of coal moisture content in convective drying process using ANFIS
  Pusat Ş., Akkoyunlu M. T., Pekel E., Akkoyunlu M. C., Özkan C., Kara S.
  FUEL PROCESSING TECHNOLOGY, vol.147, pp.12-17, 2016 (SCI-Expanded)
 7. A study on degree-day regions of Turkey
  PUSAT Ş., Ekmekci I.
  ENERGY EFFICIENCY, vol.9, no.2, pp.525-532, 2016 (SCI-Expanded)
 8. Determination of economic upper limit of drying processes in coal-fired power plants
  Akkoyunlu M. T., ERDEM H. H., PUSAT Ş.
  DRYING TECHNOLOGY, vol.34, no.4, pp.420-427, 2016 (SCI-Expanded)
 9. Prediction of Accurate Values for Outliers in Coal Drying Experiments
  Akkoyunlu M. T., Akkoyunlu M. C., Pusat Ş., Özkan C.
  ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, vol.40, pp.2721-2727, 2015 (SCI-Expanded)
 10. Economical evaluation of a cogeneration system for a building complex
  Adiguzel N., ÇOMAKLI Ö., Ekmekci I., PUSAT Ş.
  ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING, vol.7, no.3, 2015 (SCI-Expanded)
 11. Generation of typical meteorological year for different climates of Turkey
  PUSAT Ş., Ekmekci I., Akkoyunlu M. T.
  RENEWABLE ENERGY, vol.75, pp.144-151, 2015 (SCI-Expanded)
 12. Drying kinetics of coarse lignite particles in a fixed bed
  PUSAT Ş., Akkoyunlu M. T., ERDEM H. H., Dagdas A.
  FUEL PROCESSING TECHNOLOGY, vol.130, pp.208-213, 2015 (SCI-Expanded)
 13. Effects of Bed Height and Particle Size on Drying of a Turkish Lignite
  PUSAT Ş., Akkoyunlu M. T., ERDEM H. H., Teke I.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL PREPARATION AND UTILIZATION, vol.35, no.4, pp.196-205, 2015 (SCI-Expanded)
 14. Techno-economic model for district heating systems
  PUSAT Ş., ERDEM H. H.
  ENERGY AND BUILDINGS, vol.72, pp.177-185, 2014 (SCI-Expanded)

Articles Published in Other Journals

 1. EFFECT OF TIME HORIZON ON WIND SPEED PREDICTION WITH ANN
  PUSAT Ş., Akkoyunlu M. T.
  JOURNAL OF THERMAL ENGINEERING, vol.4, no.2, pp.1770-1779, 2018 (ESCI)
 2. Study to determine wind energy potential for Sakarya University
  Pusat Ş.
  PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, vol.23, pp.352-357, 2017 (Peer-Reviewed Journal)
 3. Gaz Türbinlerinde Giriş Hava Debisinin Hesaplanması
  Pusat Ş., Akkoyunlu M. T., Erdem H. H.
  Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, vol.32, pp.469-476, 2014 (ESCI)

Books & Book Chapters

 1. Evaporative Drying of Low-Rank Coal
  Pusat Ş., Akkoyunlu M. T., Erdem H. H.
  in: Sustainable Drying Technologies, Jorge Del Real Olvera, Editor, intech, London, pp.59-77, 2016

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

 1. PERFORMANCE ANALYSIS OF KALINA CYCLE (KC)-ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) COMBINED WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM FOR A CONTAINER VESSEL
  Gonca G., Pusat Ş., Karagöz Y., Demir E. K.
  WESC The 2nd World Energy Storage Conference, İstanbul, Turkey, 18 - 21 December 2022, pp.6-10
 2. Energy And Exergy Analyses of Single and Double Loop Kalina Cycles
  Gonca G., Pusat Ş., Karagöz Y., Demir E. K.
  WESC The 2nd World Energy Storage Conference, İstanbul, Turkey, 18 - 21 December 2022, pp.1-5
 3. Thermo-economic investigation of power generation using micro steam turbines in industrial facilities
  Akgün İ., Pusat Ş., Erdem H. H.
  International Joint Conference on Engineering, Science and Artificial Intelligenc, 15 - 17 June 2022, pp.83-90
 4. MONITORING THE CO2 LEVEL INDOORS AND DETERMINING THE NEED FOR VENTILATION
  Pusat Ş., Tayyan M. İ.
  International Conference on Recent Development in Engineering & Technology ICRDET-2022, Jaipur, India, 25 - 26 February 2022, pp.1
 5. Comparison of Performance Data of Electric Vehicle and Internal Combustion Engine-Powered Vehicle
  Karagöz Y., Balcı Ö., Pusat Ş.
  International Conference on Progresses in Automotive Technologies 2020, İstanbul, Turkey, 28 - 29 December 2020, pp.1-7
 6. Cycle Skipping Strategies For Natural Gas SI Engine
  Tunçer E., Sandalcı T., Pusat Ş., Balcı Ö., Karagöz Y.
  International Conference on Progresses in Automotive Technologies 2020, İstanbul, Turkey, 28 - 29 December 2020, pp.1-7
 7. Kömür Yakıtlı Termik Santrallerde Kömür Kurutma
  Pusat Ş., Erdem H. H., Akkaya A. V.
  ELEKTRİK İLETİM VE ÜRETİMİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 24 February 2020
 8. Termik Santrallerde Enerji Etüdü
  Erdem H. H., Karataş A., Akkaya A. V., Pusat Ş.
  ELEKTRİK İLETİM VE ÜRETİMİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 24 February 2020
 9. DESIGN, ANALYSIS AND PRODUCTION OF BLADE AND DIFFUSER OF WIND POWERED VEHICLE
  Özhan M., Kalay S., PUSAT Ş.
  5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING, İstanbul, Turkey, 17 - 19 December 2019
 10. Alev-Duman Borulu Buhar Kazanlarında Enerji Verimliliği İçin Performans Takibinin Önemi
  PUSAT Ş.
  V. Ulusal Enerji Verimliliği Kongresi, Kocaeli, Turkey, 18 - 19 October 2019, pp.167-171
 11. Importance of Flue Gas Oxygen Measurement in Combustion Optimization
  PUSAT Ş.
  International Iron and Steel Symposium (UDCS’19), Karabük, Turkey, 4 - 06 April 2019
 12. Importance of Flue Gas Waste Heat Recovery
  PUSAT Ş.
  International Iron and Steel Symposium (UDCS’19), Karabük, Turkey, 4 - 06 April 2019
 13. A TECHNO-ECONOMIC MODEL FOR EVALUATION OF HEATING OF INDUSTRIAL GREENHOUSE REGIONS
  Başak M. Z., PUSAT Ş.
  4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING, 19 - 21 December 2018
 14. INVESTIGATION OF PV COLLECTOR DIRTINESS FOR SOLAR POWER PLANT PERFORMANCE
  PUSAT Ş.
  4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING, İstanbul, Turkey, 19 - 21 December 2018
 15. Simple Evaluation and Optimization of Ambient Temperature Effect on Electricity Production of Photovoltaic Power Plants
  PUSAT Ş., ERDEM H. H., AKKOYUNLU M. T.
  XIII BALKAN CONFERENCE ON OPERATIONAL RESEARCH, Belgrade, Serbia And Montenegro, 25 - 28 May 2018
 16. Simple Use of Symbolic Regression Via Genetic Programming in the Prediction of Wind Speed
  Pusat Ş., Akkoyunlu M. T., Akkaya A. V.
  XIII Balkan Conference on Operational Research , Belgrade, Serbia, 25 - 28 May 2018, pp.21
 17. The Optimisation of Appropriate Flashing Pressure in Flash Geothermal Power Plants
  AKKOYUNLU M. T., PUSAT Ş., AKKOYUNLU M. C., Sarman M. C.
  XIII BALKAN CONFERENCE ON OPERATIONAL RESEARCH, 25 - 28 May 2018
 18. Energy Saving Opportunities for Natural Gas-Fired Furnaces
  PUSAT Ş., EKMEKCİ İ., ERDEM H. H.
  INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY AND THERMAL ENGINEERING: ISTANBUL 2017, İstanbul, Turkey, 25 - 28 April 2017, pp.339-342
 19. Overall Performance Evaluation of Scotch Type Steam Boilers Used in Industrial Facilities
  PUSAT Ş., ERDEM H. H., EKMEKCI I.
  13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, Turkey, 19 April 2017, pp.93-100
 20. Evaluation of Energy Saving Potential in Industrial Furnaces Used in Iron-Steel Sector
  PUSAT Ş., EKMEKCİ İ., ERDEM H. H.
  3rd Iron Steel Symposium, Karabük, Turkey, 3 - 05 April 2017, pp.1
 21. Cooling Degree-Hours for Sivas and Adana
  PUSAT Ş.
  International Conference on Advances in Science and Arts, İstanbul, Turkey, 29 - 31 March 2017, pp.191-194
 22. Estimation of Monthly Global Solar Radiation Using Sunshine Duration for Different Climates of Turkey
  PUSAT Ş.
  International Conference On Advances In Automotive Technologies (AAT 2016), 11 - 14 October 2016
 23. Effect of Electrically Driven Vehicles on Emission Electricity Demand and Fuel Consumption of Turkey
  PUSAT Ş., AKKOYUNLU M. T.
  International Conference On Advances In Automotive Technologies (AAT 2016), 11 - 14 October 2016
 24. Estimation of Global Solar Radiation and Sunshine Duration from GEPA for Selected Cities of Turkey
  PUSAT Ş., AKKOYUNLU M. T., EKMEKCİ İ.
  International conference on Advances in Science (ICAS 2016), 31 August - 02 September 2016
 25. Freezing Degree Hours in Sivas and Adana
  PUSAT Ş.
  International Conference on Advances in Mechanical Engineering (ICAME'16), 10 - 13 May 2016
 26. Determination of Typical Meteorological Years for Turkey
  PUSAT Ş., EKMEKCİ İ.
  20. Thermal Science and Technology Congress (ULIBTK’15), Balıkesir, Turkey, 2 - 05 September 2015, pp.1-5
 27. Degree Time Calculations for Karabük
  PUSAT Ş., Tunç N., EKMEKCİ İ., YETİŞKEN Y.
  3. International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science (ISITES 2015), 3 - 05 June 2015
 28. Evaluation of Monthly Global Solar Radiation Models for Denizli
  PUSAT Ş., EKMEKCİ İ.
  International Conference on Advances in Mechanical Engineering (ICAME'15), 13 - 15 May 2015
 29. Effect of Drying on Coal Particle Size
  PUSAT Ş., AKKOYUNLU M. T., ERDEM H. H.
  International Conference on Advances in Mechanical Engineering (ICAME'15), İstanbul, Turkey, 13 - 15 May 2015
 30. Determination of Bin-Data Values for Three Big City Centers
  PUSAT Ş., EKMEKCİ İ., DÜNDAR A. C., ERMİŞ K.
  12. National HVAC&R Congress (TESKON), İzmir, Turkey, 8 - 11 April 2015, pp.1595-1606
 31. Modeling The Drying of a Turkish Lignite in a Fixed Bed
  AKKOYUNLU M. T., PUSAT Ş.
  Energy Technologies Conference (ENTECH 2014), İstanbul, Turkey, 22 - 24 December 2014, pp.563-570
 32. Generation of Typical Meteorological Years and Degree-Hours for İstanbul
  PUSAT Ş., EKMEKCİ İ., DÜNDAR A. C., ERMİŞ K., Şen Y.
  2. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu ve Sergisi (İKSES 2014), Turkey, 23 - 25 October 2014, pp.493-497
 33. Using Artificial Neural Networks in the Prediction of Incorrect Values of Coal Drying Experiments
  AKKOYUNLU M. T., AKKOYUNLU M. C., PUSAT Ş., ÖZKAN C.
  15th International Conference on Operational Research (KOI 2014), Osijek, Croatia, 22 - 25 September 2014, pp.20
 34. Wind Energy Data Analysis Study for Sakarya-Esentepe Region
  PUSAT Ş., EKMEKCİ İ.
  Humboldt Kolleg Istanbul - Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 21 - 24 October 2010, pp.76
 35. Performance analysis of an Organic Rankine Cycle recovering waste gas heat
  AKKAYA A. V., PUSAT Ş., zahid başak m.
  10th International Conference on Clean Energy (ICCE 2010), Famagusta, Cyprus (Kktc), 15 - 17 September 2010, pp.1-7
 36. Wind energy potential assessment and effect of wind data measurement
  PUSAT Ş.
  9th World Wind Energy Conference (WWEC 2010), İstanbul, Turkey, 15 - 17 June 2010, pp.1-7
 37. Effect of wind speed profile on wind energy applications
  PUSAT Ş.
  9th World Wind Energy Conference (WWEC 2010), İstanbul, Turkey, 15 - 17 June 2010, pp.1-8
 38. A study on climatic zones of Turkey
  PUSAT Ş., EKMEKCİ İ.
  IX. INTERNATIONAL HVAC+R TECHNOLOGY SYMPOSIUM, İstanbul, Turkey, 3 - 05 May 2010, pp.1-7
 39. Comparison of measured and estimated solar radiation data: a case study for Istanbul
  PUSAT Ş., Bağcı E.
  Solar Future 2010, İstanbul, Turkey, 11 - 12 February 2010, pp.164-167
 40. A study on global solar radiation and sunshine duration measured data: A case study for Istanbul
  PUSAT Ş., Bağcı E.
  Solar Future 2010, İstanbul, Turkey, 11 - 12 February 2010, pp.159-163
 41. Calculation of Variable Base Degree-Hours for Four Stations in Istanbul
  EKMEKCİ İ., PUSAT Ş.
  Conference on Nuclear and Renewable Energy Resources (NUYEK 2009), Ankara, Turkey, 28 - 29 September 2009, pp.541-546

Academic and Administrative Experience

2023 - Continues Director of the Center Yildiz Technical University, --------------------, Energy Application and Research Center
2022 - 2023 Deputy Director of the Center Yildiz Technical University, --------------------, Energy Application and Research Center

Courses

Programming, Undergraduate, 2021 - 2022, 2020 - 2021, 2019 - 2020, 2018 - 2019
Energy Efficiency, Postgraduate, 2021 - 2022
Mühendislik Ekonomisi, Undergraduate, 2017 - 2018
Mühendislik Ekonomisi ve Değer Yönetimi, Undergraduate, 2017 - 2018

Metrics

Research Areas

Mechanical Engineering, Energy, Conventional Energy Systems and Their Technology, Wind power, Thermodynamics, Heat and Mass Transfer, Thermal Systems, Thermal machines, Engineering and Technology