Ögrenim Bilgisi


Doktora
2010 - 2015
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü / Enerji Programı, Türkiye

Yüksek Lisans
2009 - 2010
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü / Enerji Programı, Türkiye

Yüksek Lisans
2008 - 2009
Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yüksek Lisans
2007 - 2008
Technical University of Denmark, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü / Rüzgar Enerjisi Programı, Danimarka

Lisans
2002 - 2007
Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü (İng), Türkiye

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Diğer, WINDOGRAPHER (Rüzgar Ölçüm Analiz Programı), Danimarka Teknik Üniversitesi, 2008
Diğer, WASP (Rüzgar Enerjisi Analiz Programı), Danimarka Teknik Üniversitesi, 2008
Diğer, MATLAB, Marmara Üniversitesi - Danimarka Teknik Üniversitesi, 2007

Yaptığı Tezler

Doktora, Konya-Ilgın linyitinin kurutma karakteristiğinin belirlenmesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Bölümü / Enerji Programı, 2015
Yüksek Lisans, Bir bölgenin ısıtma amaçlı enerji talebinin belirlenmesi ve bölge ısıtma sistemi için uygunluğunun analizi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Bölümü / Enerji Programı, 2010

Akademik Unvanlar / Görevler


Doç.Dr.
2018 - Devam Ediyor
Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Makine Müh.Bölümü

Araştırma Görevlisi Dr.
2015 - 2018
Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Makine Müh.Bölümü

Araştırma Görevlisi
2009 - 2015
Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Makine Müh.Bölümü

Desteklenen Projeler

 1. Pusat Ş., TÜBİTAK Projesi, Advanced Smart Boiler - Kazan Kontrol Sistemi , 2020 - 2021
 2. PUSAT Ş., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Yakma Sistemlerinde Baca Gazı Ölçümlerinin Önemi ve Isı Geri Kazanım Potansiyeli Analizi, 2019 - 2020
 3. Pusat Ş., Yumurtacı Z., Akkaya A. V. , Çetin B., Javanı N., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Demir-Çelik Endüstrisi Atığı Cürufun Isıl Geri Kazanım Potansiyelinin Belirlenerek Elektrik Üretiminde Kullanılmasının Analizi, 2019 - 2019
 4. Pusat Ş., TÜBİTAK Projesi, Smart Boiler - Kazan Performans İzleme ve Değerlendirme Sistemi, 2017 - 2019
 5. PUSAT Ş., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Kangal Termik Santralinde Kullanılan Kömürünün Akışkan Yatakta Kurutulmasının Deneysel Olarak İncelenmesi, 2017 - 2017
 6. AKDEMİR H., KILIÇKIRAN H. C. , PUSAT Ş., ŞENGÖR İ., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, 5000 TEP/YIL ve Üzeri Enerji Tüketimine Sahip Sanayi Tesislerinin Enerji Verimliliği Açısından İncelenerek Enerji Tasarruf Potansiyelinin Belirlenmesi ve Çözüm Önerilerinin Oluşturulması, 2016 - 2016
 7. Tanrıöven M., İnan A., Sevilgen S. H. , Şengör İ., Erdem H. H. , Pusat Ş., Kılıçkıran H. C. , Kalkınma Ajansı, İstanbul Enerji Verimliliği Merkezi, 2014 - 2015
 8. ERDEM H. H. , PUSAT Ş., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Linyitlerin Kurutulma Özelliklerinin İncelenmesi, 2012 - 2015
 9. PUSAT Ş., Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje, Rüzgar ve Güneş Enerjisi Veri Değerlendirme Projeleri, 2012 - 2015
 10. PUSAT Ş., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Bantlı Kömür Kurutma Sisteminin Tasarımı, 2014 - 2014
 11. PUSAT Ş., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Bina Enerji Performansı Yazılımının (BEP-TR) İyileştirilmesi, 2014 - 2014
 12. Erdem H. H. , Çetin B., Akkaya A. V. , Üst Y., Şahin B., Teke İ., TÜBİTAK Projesi, Termik santral performans izleme ve değerlendirme sistem tasarımı ve uygulaması (PERİDSİS), 2011 - 2013
 13. PUSAT Ş., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Bina Enerji Performansı Hesaplama Metodu (BEP-TR), 2009 - 2010
 14. PUSAT Ş., Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje, Rüzgar ve Güneş Enerjisi Projeleri, 2008 - 2009

Ödüller

 1. PUSAT Ş., Yayın Teşvik, TÜBİTAK - YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Aralık 2016
 2. PUSAT Ş., Yayın Teşvik, TÜBİTAK - YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Aralık 2015
 3. PUSAT Ş., Yayın Teşvik, TÜBİTAK - YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Aralık 2014

Burslar

Danimarka Teknik Üniversitesi Rüzgar Enerjisi Programı Öğrenim Bursu, Üniversite, 2007 - Devam Ediyor

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Heat transfer performance of sol-gel synthesized CuONP-doped coolant in diesel engines
  Karagoz Y., ATTAR A., Arbak A., PUSAT Ş.
  Case Studies in Thermal Engineering, cilt.37, 2022 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 2. Explicit equation derivation for predicting coal moisture content in convective drying process by GMDH-type neural network
  Pusat Ş., Akkaya A. V.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL PREPARATION AND UTILIZATION, cilt.42, sa.6, ss.1852-1865, 2022 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 3. Effect of Al2O3 addition to an internal combustion engine coolant on heat transfer performance
  KARAGÖZ Y., KÖTEN H., Tuncer E., PUSAT Ş.
  CASE STUDIES IN THERMAL ENGINEERING, cilt.31, 2022 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 4. Evaluation of single particle drying characteristics using drying models and curve fitting
  Celen P., ERDEM H. H. , PUSAT Ş.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL PREPARATION AND UTILIZATION, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 5. Numerical and experimental investigation of fuel consumption and CO2 emission performance for a parallel hybrid vehicle
  Balcı Ö., Karagoz Y., Gezer O., Kale S., Koten H., Pusat S., Yuksek L.
  ALEXANDRIA ENGINEERING JOURNAL, cilt.60, sa.4, ss.3649-3667, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 6. Cycle-skipping strategy with intake air cut off for natural gas fueled Si engine
  Tunçer E., Sandalcı T., Pusat Ş., Balcı Ö., Karagöz Y.
  SCIENCE PROGRESS, cilt.104, sa.3, ss.1-20, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 7. A new reference wind year approach to estimate long term wind characteristics
  PUSAT Ş., KARAGÖZ Y.
  ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING, cilt.13, sa.5, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 8. Fragmentation of a Turkish Low Rank Coal During Fixed-bed Evaporative Drying Process
  Pusat Ş., Akkoyunlu M. T. , Erdem H. H.
  International Journal Of Coal Preparation And Utilization, cilt.41, ss.117-125, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 9. Decision tree regression model to predict low-rank coal moisture content during convective drying process
  Pekel E., Akkoyunlu M. C. , Akkoyunlu M. T. , PUSAT Ş.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL PREPARATION AND UTILIZATION, cilt.40, sa.8, ss.505-512, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 10. Using hybridized ANN-GA prediction method for DOE performed drying experiments
  Akkoyunlu M. C. , Pekel E., Akkoyunlu M. T. , PUSAT Ş.
  DRYING TECHNOLOGY, cilt.38, sa.11, ss.1393-1399, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 11. A simple approach to estimate ambient temperature bin data
  PUSAT Ş.
  ENERGY EFFICIENCY, cilt.12, sa.5, ss.1053-1064, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 12. Heating design temperatures, freezing degree-hours and number of freezing hours for selected cities in Turkey
  PUSAT Ş.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF GLOBAL WARMING, cilt.17, sa.3, ss.266-278, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 13. Moisture content estimation during fixed bed drying process with design of experiment and ANFIS methods
  Akkoyunlu M. T. , PEKEL E., AKKOYUNLU M. C. , PUSAT Ş., ÖZKAN C., Kara S. S.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF OIL GAS AND COAL TECHNOLOGY, cilt.22, sa.3, ss.332-345, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 14. Determination of Effective Parameters for Coal Moisture Content Determination Using a 'Design of Experiment' Method
  Akkoyunlu M. T. , Pekel E., Akkoyunlu M. C. , Pusat Ş., Özkan C., Kara S.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL PREPARATION AND UTILIZATION, cilt.38, ss.443-450, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 15. Evaluation of wind energy potential in a university campus
  PUSAT Ş., Akkoyunlu M. T.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF GLOBAL WARMING, cilt.14, sa.1, ss.118-130, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 16. A new empirical correlation to model drying characteristics of low rank coals
  PUSAT Ş., Akkoyunlu M. T.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF OIL GAS AND COAL TECHNOLOGY, cilt.15, sa.3, ss.287-297, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 17. Bin weather data for different climates of Turkey
  PUSAT Ş., Ekmekci I.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF GLOBAL WARMING, cilt.12, sa.1, ss.85-98, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 18. Drying Characteristics of Coarse Low-Rank-Coal Particles in a Fixed-Bed Dryer
  PUSAT Ş., ERDEM H. H.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL PREPARATION AND UTILIZATION, cilt.37, sa.6, ss.303-313, 2017 (Hakemli Dergi)
 19. Estimation of coal moisture content in convective drying process using ANFIS
  Pusat Ş., Akkoyunlu M. T. , Pekel E., Akkoyunlu M. C. , Özkan C., Kara S.
  FUEL PROCESSING TECHNOLOGY, cilt.147, ss.12-17, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 20. A study on degree-day regions of Turkey
  PUSAT Ş., Ekmekci I.
  ENERGY EFFICIENCY, cilt.9, sa.2, ss.525-532, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 21. Determination of economic upper limit of drying processes in coal-fired power plants
  Akkoyunlu M. T. , ERDEM H. H. , PUSAT Ş.
  DRYING TECHNOLOGY, cilt.34, sa.4, ss.420-427, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 22. Prediction of Accurate Values for Outliers in Coal Drying Experiments
  Akkoyunlu M. T. , Akkoyunlu M. C. , Pusat Ş., Özkan C.
  ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, cilt.40, ss.2721-2727, 2015 (Hakemli Dergi)
 23. Economical evaluation of a cogeneration system for a building complex
  Adiguzel N., ÇOMAKLI Ö., Ekmekci I., PUSAT Ş.
  ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING, cilt.7, sa.3, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 24. Generation of typical meteorological year for different climates of Turkey
  PUSAT Ş., Ekmekci I., Akkoyunlu M. T.
  RENEWABLE ENERGY, cilt.75, ss.144-151, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 25. Drying kinetics of coarse lignite particles in a fixed bed
  PUSAT Ş., Akkoyunlu M. T. , ERDEM H. H. , Dagdas A.
  FUEL PROCESSING TECHNOLOGY, cilt.130, ss.208-213, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 26. Effects of Bed Height and Particle Size on Drying of a Turkish Lignite
  PUSAT Ş., Akkoyunlu M. T. , ERDEM H. H. , Teke I.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL PREPARATION AND UTILIZATION, cilt.35, sa.4, ss.196-205, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 27. Techno-economic model for district heating systems
  PUSAT Ş., ERDEM H. H.
  ENERGY AND BUILDINGS, cilt.72, ss.177-185, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Heating degree-hour calculation for selected cities
  Pusat Ş., Akkoyunlu M. T.
  Sakarya University Journal of Science, cilt.22, ss.314-321, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)
 2. EFFECT OF TIME HORIZON ON WIND SPEED PREDICTION WITH ANN
  PUSAT Ş., Akkoyunlu M. T.
  JOURNAL OF THERMAL ENGINEERING, cilt.4, sa.2, ss.1770-1779, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)
 3. Study to determine wind energy potential for Sakarya University
  Pusat Ş.
  PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, cilt.23, ss.352-357, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)
 4. Gaz Türbinlerinde Giriş Hava Debisinin Hesaplanması
  Pusat Ş., Akkoyunlu M. T. , Erdem H. H.
  Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, cilt.32, ss.469-476, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kitap & Kitap Bölümleri

 1. Evaporative Drying of Low-Rank Coal
  Pusat Ş., Akkoyunlu M. T. , Erdem H. H.
  Sustainable Drying Technologies, Jorge Del Real Olvera, Editör, intech, London, ss.59-77, 2016

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. MONITORING THE CO2 LEVEL INDOORS AND DETERMINING THE NEED FOR VENTILATION
  Pusat Ş., Tayyan M. İ.
  International Conference on Recent Development in Engineering & Technology ICRDET-2022, Jaipur, Hindistan, 25 - 26 Şubat 2022, ss.1
 2. Comparison of Performance Data of Electric Vehicle and Internal Combustion Engine-Powered Vehicle
  Karagöz Y., Balcı Ö., Pusat Ş.
  International Conference on Progresses in Automotive Technologies 2020, İstanbul, Türkiye, 28 - 29 Aralık 2020, ss.1-7
 3. Cycle Skipping Strategies For Natural Gas SI Engine
  Tunçer E., Sandalcı T., Pusat Ş., Balcı Ö., Karagöz Y.
  International Conference on Progresses in Automotive Technologies 2020, İstanbul, Türkiye, 28 - 29 Aralık 2020, ss.1-7
 4. Kömür Yakıtlı Termik Santrallerde Kömür Kurutma
  Pusat Ş., Erdem H. H. , Akkaya A. V.
  ELEKTRİK İLETİM VE ÜRETİMİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 24 Şubat 2020
 5. Termik Santrallerde Enerji Etüdü
  Erdem H. H. , Karataş A., Akkaya A. V. , Pusat Ş.
  ELEKTRİK İLETİM VE ÜRETİMİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 24 Şubat 2020
 6. DESIGN, ANALYSIS AND PRODUCTION OF BLADE AND DIFFUSER OF WIND POWERED VEHICLE
  Özhan M., Kalay S., PUSAT Ş.
  5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Aralık 2019
 7. Alev-Duman Borulu Buhar Kazanlarında Enerji Verimliliği İçin Performans Takibinin Önemi
  PUSAT Ş.
  V. Ulusal Enerji Verimliliği Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 18 - 19 Ekim 2019, ss.167-171
 8. Importance of Flue Gas Waste Heat Recovery
  PUSAT Ş.
  International Iron and Steel Symposium (UDCS’19), Karabük, Türkiye, 4 - 06 Nisan 2019
 9. Importance of Flue Gas Oxygen Measurement in Combustion Optimization
  PUSAT Ş.
  International Iron and Steel Symposium (UDCS’19), Karabük, Türkiye, 4 - 06 Nisan 2019
 10. A TECHNO-ECONOMIC MODEL FOR EVALUATION OF HEATING OF INDUSTRIAL GREENHOUSE REGIONS
  Başak M. Z. , PUSAT Ş.
  4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING, 19 - 21 Aralık 2018
 11. INVESTIGATION OF PV COLLECTOR DIRTINESS FOR SOLAR POWER PLANT PERFORMANCE
  PUSAT Ş.
  4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Aralık 2018
 12. Simple Use of Symbolic Regression Via Genetic Programming in the Prediction of Wind Speed
  Pusat Ş., Akkoyunlu M. T. , Akkaya A. V.
  XIII Balkan Conference on Operational Research , Belgrade, Sırbistan, 25 - 28 Mayıs 2018, ss.21
 13. The Optimisation of Appropriate Flashing Pressure in Flash Geothermal Power Plants
  AKKOYUNLU M. T. , PUSAT Ş., AKKOYUNLU M. C. , Sarman M. C.
  XIII BALKAN CONFERENCE ON OPERATIONAL RESEARCH, 25 - 28 Mayıs 2018
 14. Simple Evaluation and Optimization of Ambient Temperature Effect on Electricity Production of Photovoltaic Power Plants
  PUSAT Ş., ERDEM H. H. , AKKOYUNLU M. T.
  XIII BALKAN CONFERENCE ON OPERATIONAL RESEARCH, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 25 - 28 Mayıs 2018
 15. Energy Saving Opportunities for Natural Gas-Fired Furnaces
  PUSAT Ş., EKMEKCİ İ., ERDEM H. H.
  INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY AND THERMAL ENGINEERING: ISTANBUL 2017, İstanbul, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2017, ss.339-342
 16. Overall Performance Evaluation of Scotch Type Steam Boilers Used in Industrial Facilities
  PUSAT Ş., ERDEM H. H. , EKMEKCI I.
  13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 19 Nisan 2017, ss.93-100
 17. Evaluation of Energy Saving Potential in Industrial Furnaces Used in Iron-Steel Sector
  PUSAT Ş., EKMEKCİ İ., ERDEM H. H.
  3rd Iron Steel Symposium, Karabük, Türkiye, 3 - 05 Nisan 2017, ss.1
 18. Cooling Degree-Hours for Sivas and Adana
  PUSAT Ş.
  International Conference on Advances in Science and Arts, İstanbul, Türkiye, 29 - 31 Mart 2017, ss.191-194
 19. Estimation of Monthly Global Solar Radiation Using Sunshine Duration for Different Climates of Turkey
  PUSAT Ş.
  International Conference On Advances In Automotive Technologies (AAT 2016), 11 - 14 Ekim 2016
 20. Effect of Electrically Driven Vehicles on Emission Electricity Demand and Fuel Consumption of Turkey
  PUSAT Ş., AKKOYUNLU M. T.
  International Conference On Advances In Automotive Technologies (AAT 2016), 11 - 14 Ekim 2016
 21. Estimation of Global Solar Radiation and Sunshine Duration from GEPA for Selected Cities of Turkey
  PUSAT Ş., AKKOYUNLU M. T. , EKMEKCİ İ.
  International conference on Advances in Science (ICAS 2016), 31 Ağustos - 02 Eylül 2016
 22. Freezing Degree Hours in Sivas and Adana
  PUSAT Ş.
  International Conference on Advances in Mechanical Engineering (ICAME'16), 10 - 13 Mayıs 2016
 23. Determination of Typical Meteorological Years for Turkey
  PUSAT Ş., EKMEKCİ İ.
  20. Thermal Science and Technology Congress (ULIBTK’15), Balıkesir, Türkiye, 2 - 05 Eylül 2015, ss.1-5
 24. Degree Time Calculations for Karabük
  PUSAT Ş., Tunç N., EKMEKCİ İ., YETİŞKEN Y.
  3. International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science (ISITES 2015), 3 - 05 Haziran 2015
 25. Evaluation of Monthly Global Solar Radiation Models for Denizli
  PUSAT Ş., EKMEKCİ İ.
  International Conference on Advances in Mechanical Engineering (ICAME'15), 13 - 15 Mayıs 2015
 26. Effect of Drying on Coal Particle Size
  PUSAT Ş., AKKOYUNLU M. T. , ERDEM H. H.
  International Conference on Advances in Mechanical Engineering (ICAME'15), İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2015
 27. Determination of Bin-Data Values for Three Big City Centers
  PUSAT Ş., EKMEKCİ İ., DÜNDAR A. C. , ERMİŞ K.
  12. National HVAC&R Congress (TESKON), İzmir, Türkiye, 8 - 11 Nisan 2015, ss.1595-1606
 28. Modeling The Drying of a Turkish Lignite in a Fixed Bed
  AKKOYUNLU M. T. , PUSAT Ş.
  Energy Technologies Conference (ENTECH 2014), İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Aralık 2014, ss.563-570
 29. Generation of Typical Meteorological Years and Degree-Hours for İstanbul
  PUSAT Ş., EKMEKCİ İ., DÜNDAR A. C. , ERMİŞ K., Şen Y.
  2. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu ve Sergisi (İKSES 2014), Türkiye, 23 - 25 Ekim 2014, ss.493-497
 30. Using Artificial Neural Networks in the Prediction of Incorrect Values of Coal Drying Experiments
  AKKOYUNLU M. T. , AKKOYUNLU M. C. , PUSAT Ş., ÖZKAN C.
  15th International Conference on Operational Research (KOI 2014), Osijek, Hırvatistan, 22 - 25 Eylül 2014, ss.20
 31. Wind Energy Data Analysis Study for Sakarya-Esentepe Region
  PUSAT Ş., EKMEKCİ İ.
  Humboldt Kolleg Istanbul - Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 Ekim 2010, ss.76
 32. Performance analysis of an Organic Rankine Cycle recovering waste gas heat
  AKKAYA A. V. , PUSAT Ş., zahid başak m.
  10th International Conference on Clean Energy (ICCE 2010), Famagusta, Kıbrıs (Kktc), 15 - 17 Eylül 2010, ss.1-7
 33. Wind energy potential assessment and effect of wind data measurement
  PUSAT Ş.
  9th World Wind Energy Conference (WWEC 2010), İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Haziran 2010, ss.1-7
 34. Effect of wind speed profile on wind energy applications
  PUSAT Ş.
  9th World Wind Energy Conference (WWEC 2010), İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Haziran 2010, ss.1-8
 35. A study on climatic zones of Turkey
  PUSAT Ş., EKMEKCİ İ.
  IX. INTERNATIONAL HVAC+R TECHNOLOGY SYMPOSIUM, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2010, ss.1-7
 36. Comparison of measured and estimated solar radiation data: a case study for Istanbul
  PUSAT Ş., Bağcı E.
  Solar Future 2010, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Şubat 2010, ss.164-167
 37. A study on global solar radiation and sunshine duration measured data: A case study for Istanbul
  PUSAT Ş., Bağcı E.
  Solar Future 2010, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Şubat 2010, ss.159-163
 38. Calculation of Variable Base Degree-Hours for Four Stations in Istanbul
  EKMEKCİ İ., PUSAT Ş.
  Conference on Nuclear and Renewable Energy Resources (NUYEK 2009), Ankara, Türkiye, 28 - 29 Eylül 2009, ss.541-546

Verdiği Dersler

Programlama, Lisans, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 - 2021, 2021 - 2022
Enerji Verimliliği, Yüksek Lisans, 2021 - 2022
Mühendislik Ekonomisi, Lisans, 2017 - 2018
Mühendislik Ekonomisi ve Değer Yönetimi, Lisans, 2017 - 2018

Metrikler

Araştırma Alanları

Makina Mühendisliği, Enerji, Konvansiyonel Enerji Sistemleri ve Teknolojileri , Rüzgar Enerjisi, Termodinamik, Isı ve Madde Transferi, Isıl Sistemler, Termik makinalar, Mühendislik ve Teknoloji