Eğitim Bilgileri

Doktora, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü / Enerji Programı, Türkiye 2010 - 2015
Yüksek Lisans, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü / Enerji Programı, Türkiye 2009 - 2010
Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Türkiye 2008 - 2009
Yüksek Lisans, Technical University Of Denmark, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü / Rüzgar Enerjisi Programı, Danimarka 2007 - 2008
Lisans, Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü (İng), Türkiye 2002 - 2007

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Diğer, WASP (Rüzgar Enerjisi Analiz Programı), Danimarka Teknik Üniversitesi, 2008
Diğer, WINDOGRAPHER (Rüzgar Ölçüm Analiz Programı), Danimarka Teknik Üniversitesi, 2008
Diğer, MATLAB, Marmara Üniversitesi - Danimarka Teknik Üniversitesi, 2007

Yaptığı Tezler

Doktora, Konya-Ilgın linyitinin kurutma karakteristiğinin belirlenmesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Bölümü / Enerji Programı, 2015
Yüksek Lisans, Bir bölgenin ısıtma amaçlı enerji talebinin belirlenmesi ve bölge ısıtma sistemi için uygunluğunun analizi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Bölümü / Enerji Programı, 2010

Araştırma Alanları

Makina Mühendisliği, Enerji, Konvansiyonel Enerji Sistemleri ve Teknolojileri , Rüzgar Enerjisi, Termodinamik, Isı ve Madde Transferi, Isıl Sistemler, Termik makinalar, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

Doç.Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Makine Müh.Bölümü, 2018 - Devam Ediyor
Araştırma Görevlisi Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 2015 - 2018
Araştırma Görevlisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 2009 - 2015

Verdiği Dersler

Mühendislik Ekonomisi, Lisans, 2017 - 2018
Mühendislik Ekonomisi ve Değer Yönetimi, Lisans, 2017 - 2018

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

Pusat Ş., TÜBİTAK Projesi, Advanced Smart Boiler - Kazan Kontrol Sistemi , 2020 - 2021
PUSAT Ş., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Yakma Sistemlerinde Baca Gazı Ölçümlerinin Önemi ve Isı Geri Kazanım Potansiyeli Analizi, 2019 - 2020
Pusat Ş., Yumurtacı Z., Akkaya A. V. , Çetin B., Javanı N., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, DEMİR-ÇELİK ENDÜSTRİSİ ATIĞI CÜRUFUN ISIL GERİ KAZANIM POTANSİYELİNİN BELİRLENEREK ELEKTRİK ÜRETİMİNDE KULLANILMASININ ANALİZİ, 2019 - 2019
Pusat Ş., TÜBİTAK Projesi, Smart Boiler - Kazan Performans İzleme ve Değerlendirme Sistemi, 2017 - 2019
PUSAT Ş., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Kangal Termik Santralinde Kullanılan Kömürünün Akışkan Yatakta Kurutulmasının Deneysel Olarak İncelenmesi, 2017 - 2017
ŞENGÖR İ., AKDEMİR H., KILIÇKIRAN H. C. , PUSAT Ş., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, 5000 TEP/YIL ve Üzeri Enerji Tüketimine Sahip Sanayi Tesislerinin Enerji Verimliliği Açısından İncelenerek Enerji Tasarruf Potansiyelinin Belirlenmesi ve Çözüm Önerilerinin Oluşturulması, 2016 - 2016
Tanrıöven M., İnan A., Sevilgen S. H. , Şengör İ., Erdem H. H. , Pusat Ş., Kılıçkıran H. C. , Kalkınma Ajansı, İstanbul Enerji Verimliliği Merkezi, 2014 - 2015
ERDEM H. H. , PUSAT Ş., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Linyitlerin Kurutulma Özelliklerinin İncelenmesi, 2012 - 2015
PUSAT Ş., Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje, Rüzgar ve Güneş Enerjisi Veri Değerlendirme Projeleri, 2012 - 2015
PUSAT Ş., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Bantlı Kömür Kurutma Sisteminin Tasarımı, 2014 - 2014
PUSAT Ş., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Bina Enerji Performansı Yazılımının (BEP-TR) İyileştirilmesi, 2014 - 2014
Erdem H. H. , Çetin B., Akkaya A. V. , Üst Y., Şahin B., Teke İ., TÜBİTAK Projesi, Termik santral performans izleme ve değerlendirme sistem tasarımı ve uygulaması (PERİDSİS), 2011 - 2013
PUSAT Ş., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Bina Enerji Performansı Hesaplama Metodu (BEP-TR), 2009 - 2010
PUSAT Ş., Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje, Rüzgar ve Güneş Enerjisi Projeleri, 2008 - 2009

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):238
h-indeksi (WOS):9

Burslar

Danimarka Teknik Üniversitesi Rüzgar Enerjisi Programı Öğrenim Bursu, Üniversite, 2007 - Devam Ediyor

Ödüller

PUSAT Ş., Yayın Teşvik, TÜBİTAK - YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Aralık 2016
PUSAT Ş., Yayın Teşvik, TÜBİTAK - YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Aralık 2015
PUSAT Ş., Yayın Teşvik, TÜBİTAK - YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Aralık 2014