Education Information

Education Information

  • 2017 - 2020 Post Graduate

    Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği, Turkey

  • 2012 - 2017 Under Graduate

    Çukurova Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği, Turkey