Education Information

Post Doctorate, University Of Massachusetts Amherst, Polymer Science And Engineering, United States Of America 2005 - 2007
Doctorate, Boğaziçi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya, Turkey Continues
Boğaziçi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya, Turkey Continues
Under Graduate, Boğaziçi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya, Turkey Continues

Foreign Languages

English, C1 Advanced

Dissertations

Doctorate, Synthesis of New Polymers from Plant Oil Triglycerides, Boğaziçi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya, 2004
Post Graduate, Polymerization of Maleic Modified Soybean Oil with Diols and Polyols, Boğaziçi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya, 1998

Research Areas

Chemistry, Physical Chemistry, Polymers and Their Applications, Functional Polymers, Medical Applications of Polymers, High Performance Polymers, Natural Sciences

Academic Titles / Tasks

Professor, Yildiz Technical University, Faculty Of Arts & Science, Department Of Chemistry, 2014 - Continues
Associate Professor, Yildiz Technical University, Faculty Of Arts & Science, Department Of Chemistry, 2011 - 2014

Advising Theses

Eren T., Developing Phospha-Carborane Containing Polymers, Doctorate, G.KAHRAMAN(Student), 2019
Eren T., Synthesis and Characterization of Ultraviolet and Thermal Curable Phosphorus Containing Flame Retardant Polymer, Post Graduate, D.KAÇMAZ(Student), 2019
Eren T., Fosfor grupları içeren polisiklooktadien sentezi ve karakterizasyonu, Post Graduate, İ.CEREN(Student), 2017
Eren T., 1,4-diazabisiklo[2.2.2]oktan esaslı katyonik polimerlerin halka açılma metatez polimerizasyonu metodu ile sentezi ve antibakteriyel etkinliklerinin incelenmesi, Post Graduate, A.KAYMAZ(Student), 2017
Eren T., Synthesis of phosphorus containing flame retardants and investigation flame retardant behaviour on the textile applications, Post Graduate, M.KANAT(Student), 2017
Eren T., Fosfor grupları içeren epokside soya yağı esaslı poliollerin sentezi ve alev geciktirici özelliklerinin incelenmesi, Post Graduate, D.YERLEŞTİ(Student), 2017
EREN T., HALKA AÇILMA METATEZ POLİMERİZASYONU ESASLI ANTİMİKROBİYAL HİDROJEL KAPLAMA, Doctorate, A.PALANTÖKEN(Student), 2016
EREN T., Synthesis DOPO containing monomers and their usage in the formulation of polyester and polyurethane to investigate the flame retardancy behaviour, Post Graduate, M.Dede(Student), 2016
EREN T., ROMP(RING OPENING METATHESIS POLYMERIZATION) METODU İLE KATYONİK POLİNORBORNEN TÜREVLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ANTİMİKROBİYAL ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ, Post Graduate, E.ALTAY(Student), 2016
Eren T., DOPO içeren monomerlerin sentezi, karakterisazyonu ve poliester, poliüretan formülasyonunda kullanılarak alev geciktirici özelliklerinin incelenmesi, Post Graduate, M.DEDE(Student), 2016
EREN T., fosfonat içeren polinorbornen türevlerinin ROMP (Ring Opening Metathesis Polymerization) metodu ile sentezi, karakterizasyonu ve alev geciktirici özelliklerinin incelenmesi, Post Graduate, A.AŞÇI(Student), 2016
EREN T., Kendiliğinden alev geciktirici özellik gösteren polimerlerin sentezi, karakterizasyonu ve alev geciktirici özelliklerinin incelenmesi, Doctorate, C.MACİT(Student), 2016
EREN T., Fosfonyum grupları içeren polielektrolitlerin sentezi, karakterizasyonu ve antibakteriyel etkinliklerinin incelenmesi, Post Graduate, N.Ceren(Student), 2016

Jury Memberships

Associate Professor Exam, Doçentlik Sınav Jüriliği, Üniversiteler arası kurul, October, 2017

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

EREN T., TUBITAK Project, Doğal Antimikrobiyal Peptit Türevlerinin Sentetik Polimerler ile Çift Etki (Elektrostatik/Hidrofobik Etkileşme ve Lektin Proteinin Inhibasyonu) Sağlayarak Taklit Edilmesi, 2018 - Continues
EREN T., TUBITAK Project, Doğadan Esinlenerek Antimikrobiyal Peptit ve Benzerlerinin Geliştirilmesi, 2018 - Continues
Eren T., Sezer A. D. , Aksu M. B. , Malta S., TUBITAK Project, Vankomisin ile Antibakteriyel Polimerlerin Konjugasyonu ile Sinerjistik Antibakteriyel Etkinliğinin İncelenmesi, 2016 - 2019
Eren T., TUBITAK Project, Kendiliğinden yanmazlık özelliğine sahip polimerlerin sentezi, karakterizasyonu ve boya/vernik formulasyonlarına uygulanması, 2015 - 2019
EREN T., ALTIKATOĞLU YAPAÖZ M., Project Supported by Higher Education Institutions, Antibakteriyel Doğal Peptitlerin ROMP Metotu ile Sentezlenen Polimerler ile Taklit edilmesi, 2016 - 2018
EREN T., TUBITAK Project, Fosfor grupları içeren polimerlerin sentezi ve alev geciktirici özelliklerinin araştırılması, 2014 - 2017
Eren T., Keskin B., Turhan K., TUBITAK Project, Fosfonyum grupları içeren polielektrolitlerin sentezi, karakterizasyonu ve antibakteriyel etkinliklerinin incelenmesi, 2013 - 2017
EREN T., Project Supported by Higher Education Institutions, DOPO İçeren Monomerlerin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Poliester, Poliüretan Formülasyonunda Kullanılarak Alev Geciktirici Özelliklerinin İnceIenmesi, 2016 - 2016
EREN T., Project Supported by Higher Education Institutions, Fosfonyum grupları İçeren ROMP polimerlerinin sentezi, karakterizasyonu ve antibakteriyel etkinliklerinin incelenmesi, 2015 - 2015
EREN T., Project Supported by Higher Education Institutions, Alev geciktirici polimerler, 2012 - 2015
EREN T., Project Supported by Higher Education Institutions, Polimer Esaslı Antimikrobiyal Yüzeyler, 2011 - 2015
EREN T., TUBITAK Project, Özel tasarlanmış morfolojiye sahip bor nitrür nano yapılarını içeren yeni polimer kompozitlerinin geliştirilmesi, 2012 - 2014
EREN T., Karboran esaslı polimerlerin sentezi ve karakterizasyonu, 2011 - 2013

Scientific Research / Working Group Memberships

Action CM1302-European Network on Smart Inorganic Polymers, COST, Belçika, http://www.cost.eu/COST_Actions, 2013 - Continues
Action CM0802-European Phosphorus Sciences Network, COST, Belçika, http://www.cost.eu/COST_Actions, 2009 - 2013

Edit Congress and Symposium Activities

Synthesis and Application of Antibacterial Polymers as Bacteria Sensor, Working Group, İstanbul, Turkey, 2019
Synthesis of Synthetic Antibacterial Polymers and Their Applications in Bacteria Biosensor, Working Group, Bristol, United Kingdom, 2019

Citations

Total Citations (WOS):764
h-index (WOS):12

Scholarships

NATO-B1 Doktora Sonrası Araştırma Bursu, TUBITAK, 2005 - Continues

Awards

EREN T., Kendiliğinden Yanmazlık Özelliğine Sahip Polimerlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Boya/Vernik Formülasyonlarına Uygulanması, Türkiye İhracatçılar Meclisi, November 2016
EREN T., Synthesis of New Polymers from Plant Oil Triglycerides, Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı, June 2005
EREN T., En iyi doktora tez ödülü, Boğaziçi Üniversitesi, June 2004