Eğitim Bilgileri

Post Doktora, University Of Massachusetts Amherst, Polymer Science And Engineering, Amerika Birleşik Devletleri 2005 - 2007
Doktora, Boğaziçi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya, Türkiye Devam Ediyor
Boğaziçi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya, Türkiye Devam Ediyor
Lisans, Boğaziçi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya, Türkiye Devam Ediyor

Yabancı Diller

İngilizce, C1 İleri

Yaptığı Tezler

Doktora, Synthesis of New Polymers from Plant Oil Triglycerides, Boğaziçi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya, 2004
Yüksek Lisans, Polymerization of Maleic Modified Soybean Oil with Diols and Polyols, Boğaziçi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya, 1998

Araştırma Alanları

Kimya, Fizikokimya, Biyopolimerler ve uygulamaları, Fonksiyonel Polimerler, Polimerlerin Tıbbi Uygulamaları, Yüksek Performas Polimerleri, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

Prof.Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 2014 - Devam Ediyor
Doç.Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 2011 - 2014

Yönetilen Tezler

Eren T., Developing Phospha-Carborane Containing Polymers, Doktora, G.KAHRAMAN(Öğrenci), 2019
Eren T., Synthesis and Characterization of Ultraviolet and Thermal Curable Phosphorus Containing Flame Retardant Polymer, Yüksek Lisans, D.KAÇMAZ(Öğrenci), 2019
Eren T., Fosfor grupları içeren polisiklooktadien sentezi ve karakterizasyonu, Yüksek Lisans, İ.CEREN(Öğrenci), 2017
Eren T., 1,4-diazabisiklo[2.2.2]oktan esaslı katyonik polimerlerin halka açılma metatez polimerizasyonu metodu ile sentezi ve antibakteriyel etkinliklerinin incelenmesi, Yüksek Lisans, A.KAYMAZ(Öğrenci), 2017
Eren T., Synthesis of phosphorus containing flame retardants and investigation flame retardant behaviour on the textile applications, Yüksek Lisans, M.KANAT(Öğrenci), 2017
Eren T., Fosfor grupları içeren epokside soya yağı esaslı poliollerin sentezi ve alev geciktirici özelliklerinin incelenmesi, Yüksek Lisans, D.YERLEŞTİ(Öğrenci), 2017
EREN T., HALKA AÇILMA METATEZ POLİMERİZASYONU ESASLI ANTİMİKROBİYAL HİDROJEL KAPLAMA, Doktora, A.PALANTÖKEN(Öğrenci), 2016
EREN T., Synthesis DOPO containing monomers and their usage in the formulation of polyester and polyurethane to investigate the flame retardancy behaviour, Yüksek Lisans, M.Dede(Öğrenci), 2016
EREN T., ROMP(RING OPENING METATHESIS POLYMERIZATION) METODU İLE KATYONİK POLİNORBORNEN TÜREVLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ANTİMİKROBİYAL ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ, Yüksek Lisans, E.ALTAY(Öğrenci), 2016
Eren T., DOPO içeren monomerlerin sentezi, karakterisazyonu ve poliester, poliüretan formülasyonunda kullanılarak alev geciktirici özelliklerinin incelenmesi, Yüksek Lisans, M.DEDE(Öğrenci), 2016
EREN T., fosfonat içeren polinorbornen türevlerinin ROMP (Ring Opening Metathesis Polymerization) metodu ile sentezi, karakterizasyonu ve alev geciktirici özelliklerinin incelenmesi, Yüksek Lisans, A.AŞÇI(Öğrenci), 2016
EREN T., Kendiliğinden alev geciktirici özellik gösteren polimerlerin sentezi, karakterizasyonu ve alev geciktirici özelliklerinin incelenmesi, Doktora, C.MACİT(Öğrenci), 2016
EREN T., Fosfonyum grupları içeren polielektrolitlerin sentezi, karakterizasyonu ve antibakteriyel etkinliklerinin incelenmesi, Yüksek Lisans, N.Ceren(Öğrenci), 2016

Jüri Üyelikleri

Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınav Jüriliği, Üniversiteler arası kurul, Ekim, 2017

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

EREN T., TÜBİTAK Projesi, Doğal Antimikrobiyal Peptit Türevlerinin Sentetik Polimerler ile Çift Etki (Elektrostatik/Hidrofobik Etkileşme ve Lektin Proteinin Inhibasyonu) Sağlayarak Taklit Edilmesi, 2018 - Devam Ediyor
EREN T., TÜBİTAK Projesi, Doğadan Esinlenerek Antimikrobiyal Peptit ve Benzerlerinin Geliştirilmesi, 2018 - Devam Ediyor
Eren T., Sezer A. D. , Aksu M. B. , Malta S., TÜBİTAK Projesi, Vankomisin ile Antibakteriyel Polimerlerin Konjugasyonu ile Sinerjistik Antibakteriyel Etkinliğinin İncelenmesi, 2016 - 2019
Eren T., TÜBİTAK Projesi, Kendiliğinden yanmazlık özelliğine sahip polimerlerin sentezi, karakterizasyonu ve boya/vernik formulasyonlarına uygulanması, 2015 - 2019
EREN T., ALTIKATOĞLU YAPAÖZ M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Antibakteriyel Doğal Peptitlerin ROMP Metotu ile Sentezlenen Polimerler ile Taklit edilmesi, 2016 - 2018
EREN T., TÜBİTAK Projesi, Fosfor grupları içeren polimerlerin sentezi ve alev geciktirici özelliklerinin araştırılması, 2014 - 2017
Eren T., Keskin B., Turhan K., TÜBİTAK Projesi, Fosfonyum grupları içeren polielektrolitlerin sentezi, karakterizasyonu ve antibakteriyel etkinliklerinin incelenmesi, 2013 - 2017
EREN T., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, DOPO İçeren Monomerlerin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Poliester, Poliüretan Formülasyonunda Kullanılarak Alev Geciktirici Özelliklerinin İnceIenmesi, 2016 - 2016
EREN T., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Fosfonyum grupları İçeren ROMP polimerlerinin sentezi, karakterizasyonu ve antibakteriyel etkinliklerinin incelenmesi, 2015 - 2015
EREN T., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Alev geciktirici polimerler, 2012 - 2015
EREN T., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Polimer Esaslı Antimikrobiyal Yüzeyler, 2011 - 2015
EREN T., TÜBİTAK Projesi, Özel tasarlanmış morfolojiye sahip bor nitrür nano yapılarını içeren yeni polimer kompozitlerinin geliştirilmesi, 2012 - 2014
EREN T., Karboran esaslı polimerlerin sentezi ve karakterizasyonu, 2011 - 2013

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

Action CM1302-European Network on Smart Inorganic Polymers, COST, Belçika, http://www.cost.eu/COST_Actions, 2013 - Devam Ediyor
Action CM0802-European Phosphorus Sciences Network, COST, Belçika, http://www.cost.eu/COST_Actions, 2009 - 2013

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

Antibakteriyel Polimerlerin Sentezi ve Bakteri Sensörü Olarak Uygulaması, Çalışma Grubu, İstanbul, Türkiye, 2019
Sentetik Antibakteriyel Polimerlerin Sentezi ve Bakteri Biyosensöründeki Uygulamaları, Çalışma Grubu, Bristol, İngiltere, 2019

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):764
h-indeksi (WOS):12

Burslar

NATO-B1 Doktora Sonrası Araştırma Bursu, TÜBİTAK, 2005 - Devam Ediyor

Ödüller

EREN T., Kendiliğinden Yanmazlık Özelliğine Sahip Polimerlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Boya/Vernik Formülasyonlarına Uygulanması, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Kasım 2016
EREN T., Synthesis of New Polymers from Plant Oil Triglycerides, Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı, Haziran 2005
EREN T., En iyi doktora tez ödülü, Boğaziçi Üniversitesi, Haziran 2004