Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Yapay Zeka Tarih Yazabilir Mi?

Atlas Tarih , no.55, pp.30, 2018 (Non Peer-Reviewed Journal)

Tarihçinin Gördüğü

Atlas Tarih , no.54, pp.24, 2018 (Non Peer-Reviewed Journal)

Kibir üzerine bir deneme

Psikeart , no.56, pp.21-24, 2018 (Non Peer-Reviewed Journal)

Ölüm Üzerine Bir Deneme

Uluslararası Sivil İnsiyatif , no.22, pp.12-13, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

Pardon, Özgürlük mü Dediniz, Duyamadım!

Psikeart , no.32, pp.18-20, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

Bürokrasi

Uluslararası Sivil İnsiyatif , no.21, pp.12-13, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

Kimlik ya da Hüviyet II

Uluslararası Sivil İnsiyatif , no.20, pp.18-19, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

Kimlik

Uluslararası Sivil İnsiyatif , no.18, pp.18-19, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

Mikro tarih bir moda

Gerçek Hayat , no.4, pp.20-21, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

Laiklik ve Demokrasi

Uluslararası Sivil İnsiyatif , no.17, pp.5-6, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

Laiklik ve Seküliyerlik -II-

Uluslararası Sivil İnsiyatif , no.16, pp.16-17, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

Kimlik ya da Hüviyet

Sivil İnisiyatif , no.19, pp.18-19, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

TC İslam devleti olarak kuruldu

Yeni Aktüel , no.308, pp.39, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

Keşke (II)

Uluslararası Sivil İnsiyatif , no.14, pp.10-11, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

Laiklik ve Seküliyerlik I

Sivil İnisiyatif , no.15, pp.19-20, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

Tarih ne demektir?

Sivil İnisiyatif , no.12, pp.12-13, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

Takdim

Cogito , no.73, pp.5-12, 2013 (Scopus)

Tüm Yönleriyle Haset!!!

Uluslararası Sivil İnsiyatif , no.10, pp.9-10, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

Üst Düzey Bir Yaşam İçin

Uluslararası Sivil İnsiyatif , no.9, pp.24-25, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)

Asayiş Berkemal!

Uluslararası Sivil İnsitatif , no.8, pp.16-17, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)

Millet mi O da Ne Demek?

Uluslararası Sivil İnsiyatif , no.7, pp.14-15, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)

Medeniyet Dediğin...

Uluslararası Sivil İnsiyatif Dergisi , no.6, pp.14-15, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)

Ah hürriyet sen nelere kadirsin

Sivil İnisiyatif , no.5, pp.22-23, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)

Mutluluk Denklemi

Uluslararası Sivil İnsiyatif , no.4, pp.18-19, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)

Özgürlük Mü Dediniz?

Uluslararası Sivil İnsiyatif , no.3, pp.10-11, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)

İzmler Üzeri İnsan

Uluslararası Sivil İnsiyatif , no.2, pp.8-9, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)

Takdim

Tarih Okulu Dergisi , no.11, pp.1-5, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Dil ile Yeksan Olmak

Uluslararası Sivil İnsiyatif , no.1, pp.6-7, 2011 (Non Peer-Reviewed Journal)

Milli Kahraman Tıraşı

Altüst Dergisi , no.4, pp.32-33, 2011 (Non Peer-Reviewed Journal)

Türk Tarih Tezi bir fantezi mi?

Yeni Aktüel , no.243, pp.26, 2011 (Non Peer-Reviewed Journal)

Vefeyat

YOM Türk Dünyası Kültür Dergisi , no.17, pp.111-114, 2010 (Non Peer-Reviewed Journal)

Durmuş Hocaoğlu'nu Tarihçiler Öldürdü!

Türkiye Günlüğü , no.104, pp.90-95, 2010 (Non Peer-Reviewed Journal)

Vefayat: Prof. Dr. Ercüment Kuran

YÖM , no.17, pp.111-114, 2010 (Non Peer-Reviewed Journal)

Tarih Yazmak - Günah İşlemek

Türkiye Günlüğü , no.40, pp.71-75, 1996 (Non Peer-Reviewed Journal)

Karamanlıca Diğer Bir Nevşehir Salnâmesi

Tarih ve Toplum , vol.25, no.145, pp.47-56, 1996 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sosyal Medya ve Eğitim

Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2016, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul, Turkey, 3 - 14 March 2020, pp.1

1856 Paris Kongresi ve 1878 Berlin Kongresi Arasında Osmanlı Dış Politikası

Çağdaş Türk Diplomasisi: 200 Yıllık Süreç (Ekim 1997), Ankara, Turkey, 3 - 13 March 2020, pp.149-172

Is Sharing Caring? A Cross-Case Study on University Students' Sharing Habits on Social Media in Istanbul and Rome

International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’18), Balıkesir, Turkey, 27 June 2018, pp.192

Gluttony. Defining features, cultural variations

Thematic Perspective around Food and Cuisine, İstanbul, Turkey, 17 May 2018, pp.1

II. Abdulhamid’in dış politikasının gerçekliği

Uluslararası İlişkiler Konseyi, Sekizinci Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitim Kongresi, Antalya, Turkey, 03 May 2018, pp.7

Doğa, İnsan ve Nesnellik (Objektivite) Sorunsalı

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Kayseri, Turkey, 30 January 2018

9-11. Sınıflarda Yakın Dönem (19. yy.-1938) Tarih Müfredatını Mercek Altına Almak

Uluslararası Tarih Müfredatı Çalıştayı, Ankara, Turkey, 23 October 2017, pp.9

Fransız Arşivlerinin Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi

Avrupa Arşivlerinde Osmanlı İmparatorluğu, 1 - 02 April 2010, pp.63-85

Mübadele’xxde Az Bilinenler, Mübadeleyi Yeniden Düşünmek

Lozan’xxa Yeniden Bakmak, 90. Yılında Lozan Antlaşması, İstanbul, Turkey, 27 - 28 September 2013

Prof. İnalcık Tarihçiliği’xxnin Tahlil Denemesi

Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Tarihi Araştırmaları 6. Ara Dönem Sempozyumu CIEPO - 4-16 Nisan 2011, Uşak, Turkey, 14 - 16 April 2011, vol.1, pp.1-31

The Impact of Zeki Velidi Togan on Turkish Historiography in the Early Republican Area in Turkey

Islamıc Civilization in the Volga-Ural Region, 3. International Symposium UFA, Ufa, Russia, 21 - 22 October 2010

Abdülhamid’xxden Bilgi Gizlenebiliyor muydu?

Türk Tarih Kongresi, Ankara: 11-15 Eylül 2006, Turkey, 11 - 15 September 2006, vol.4, pp.1103-1109

İlim ve Fikir Hayatının 70. Yılında Prof. Dr. Halil İnalcık

İlim ve Fikir Hyataının 70. Yılında Prof. Dr. Halil İnalcık, Turkey, 14 November 2009

Voltaire’xxin Candide İsimli Eserinde Üsküdar

Uluslararası Üsküdar Sempozyumu - 6, 6 - 09 November 2008

2. Meşrutiyet Yıllarında Ali Canib (Yöntem) Bey’xxin Türkçülük Hareketine Katkıları ve İmparatorluktan Ulus - Devlete Geçiş Etkileri

2. Meşrutiyet’xxin 100. Yılında, Osmanlı Coğrafyasında Milliyetçilik Hareketleri Bilgi Şöleni, İstanbul, Turkey, 24 - 25 October 2008

2. Meşrutiyet Yıllarında Türkçülük Akımı Üzerine Yeni Bulgular (New Findings on Turkish currents in the years of Second Constitutional Period)

Yüzüncü Yılında İkinci Meşrutiyet The Second Constitutional Period of the Ottaman State on its Centenary, İstanbul, Turkey, 7 - 10 May 2008

Üsküdar Amerikan Kız Koleji’xxnin Kısa Tarihi

Üsküdar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 23 - 25 May 2003

Books & Book Chapters

Fethin Babası Fatih Sultan Mehmed

Erdem Yayınları, İstanbul, 2020

Tarih Nedir?

in: Tarih Bilimi ve Metodolojisi, Mehmet Yaşar Ertaş, Editor, Ideal Kitaplar, İstanbul, pp.1-18, 2019

Tarih kelimesi ne anlama gelir?

in: Ötekilerin Peşinde. Ahmet Yaşar Ocak’a Armağan, Öz M., Yeşil F., Editor, Timaş Yayınları, İstanbul, pp.43-53, 2018

Söylenemeyenler

Rumuz, İstanbul, 2017

Okko 5. Boşluk Devri

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2017

Tetikçi 5. Kaçış

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2016

Kavram ve kavramsallaştırmada üç iddia: Eşanlamlılığın imkansızlığı, çevrilemezlik ve kavramsal dakiklik

in: Kavram Geliştirme. Sosyal Bilimlerde Yeni İmkanlar, Tiryaki K.B, Sunar L., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.49-104, 2016

Tarihyazımı Bilim midir Sanat mı? ; Tarihçi gibi Yazmak

in: Tarih İçin Metodoloji, Şimşek, A., Editor, Pagem Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, pp.442-448, 2015

Tarih Araştırmalarında Yeni Eğilimler

in: Sosyal Bilimlerde Yeni Eğilimler, Sunar L., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.39-102, 2015

Bedeni Özgürlükten Kurtarmak ya da Özgürlük Bedenin Neresinde?

in: Bedenin Anlamı ve Sınırları, Avcı S., Kayar N., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.47-102, 2015

Tetikçi 4.

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2014

Okko 4. Ateş Devri.

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2014

Fransız Arşivlerinin Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi

in: Avrupa Arşivlerinde Osmanlı İmparatorluğu, Köksal Y., Editor, İstanbul Vehbi Koç Vakfı Yayınları, Ankara, pp.63-85, 2014

Cogito. Tarihyazıcılığı

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2013

Tarihte Türk Polis Teşkilatı Sempozyumu Genel Değerlendirmesi

in: Tarihte Türk Polis Teşkilatı Sempozyumu, MUammer Gül, Editor, Polis Akademisi, Ankara, pp.589-598, 2013

Anadolu'da Asayişin Tarihi

in: Tarihte Türk Polis Teşkilatı Sempozyumu, Muammer Gül, Editor, Polis Akademisi, Ankara, pp.33-54, 2013

Osmanlı polis memurunun idari verimliliğini düşüren amiller üzerine bir deneme

in: TARİHTE TÜRK POLİS TEŞKİLATI SEMPOZYUMU, Muammer Gül, Editor, Polis Akademisi, Ankara, pp.459-497, 2013

Okko 3.

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2012

Okko 3 Hava Devri

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2012

2000'den Sonra Türkiye'de Tarihçilik

in: Mehmet Fuat Köprülü, Taştan Y.K., Editor, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, pp.277-302, 2012

Tetikçi 3.

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2011

Okko 2. Topraklar Devri

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2011

Prof. İnalcık Tarihçiliği'nin tahlil denemesi

in: CIEPO Sempozyumu 6. Ara Dönem Sempozyum Bildirileri, Adnan Şİşman, Editor, Meta, İzmir, pp.1-26, 2011

Tarihyazıcılığında Gerçek (Réalité) - Hakikat (Vérité) Sorunsalı

in: Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu, Mehmet Öz, Editor, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, pp.31-40, 2011

Tetikçi 2.

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2010

Okko 1. Sular Devri

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2010

Tetikçi 1

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2010

The Administrative and Judicial Status of the First Ottoman Parliament According to the 1876 Constitution

in: The first Ottoman experiment in democracy, Herzog C.,Sharif M., Editor, Nomos Verlagsgesellschaft , Berlin, pp.67-87, 2010

The impact of Zeki Velidi Togan (1890-1970) on Turkish politics

in: Islamic Civilisation in Volga-Ural Region, A. Askarova, Editor, IRCICA, İstanbul, pp.89-95, 2010

Encyclopaedia of Istanbul: From the Past to the Present

in: Encyclopedias about Muslim Civilisations, Khanbaghi A., Editor, Edinburgh University Press , Edinburgh, pp.55-56, 2009

1958 Irak Buhranı ve 14-31 Temmuz Arası Türk Dış Siyaseti

in: Halil İnalcık Armağanı I, Takış T., Editor, Doğu Batı Yayınları, Ankara, pp.439-470, 2009

Grand Viziers of the Late Ottoman Period

in: Encyclopedias about Muslim Civilisations, Khanbaghi A., Editor, Edinburgh University Press , Edinburgh, pp.141-142, 2009

?????? ???????: ?? ?????? ??? ??????

in: Encyclopedias about Muslim Civilisations, Khanbaghi A., Editor, Edinburgh University Press , Edinburgh, pp.467-468, 2009

Concise Turkish Encyclopaedia of Islam

in: Encyclopedias about Muslim Civilisations, Khanbaghi A., Editor, Edinburgh University Press , Edinburgh, pp.114-115, 2009

II. Meşrutiyet'in İlk Yılı: 23 Temmuz 1908-23 Temmuz 1909

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2008

Rethinking the Notion of Identity and ’xxKimlik’xx

in: Essays in memory of Hazel E. Heughan, İ. Erünsal, C. Ferrard, Editor, Hazel E. Heugan Educational Trust, Edinburgh, pp.239-256, 2007

Erol Güngör, Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik

in: Erol Güngör, Yılmaz M., Editor, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, pp.304-309, 2006

Civil Officialdom and the Problem of Legitimacy in the Ottoman Empire (1876-1922)

in: Legitimizing the order. The Ottoman rhetoric of state power, Maurus R.,Karateke H., Editor, Brill, Leiden , Leiden, pp.213-232, 2005

Üsküdar Amerikan Kız Koleji'nin Kısa Tarihi

in: Üsküdar Sempozyumu I, Zekeriya Kurşun, Editor, Üsküdar Belediye Başkanlığı Üsküdar Araştırmaları Merkezi, İstanbul, pp.302-324, 2004

Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermeni Harfli Türkçe Eserler Üzerine

in: Dünden bugüne Türk-Ermeni ilişkileri, Bal I., Cufalı M., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.149-163, 2003

1856 Paris Kongresi ve 1878 Berlin Kongresi Arasında Osmanlı Dış Politikası

in: Çağdaş Türk Diplomasisi: 200 Yıllık Süreç, İsmail Soysal, Editor, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, pp.149-172, 1999

Episodes in the Encyclopedia

Historians of the Ottoman Empire

Harvard University Press, Cambridge (MA), USA , pp.30-35, 2006

Other Publications

Metrics

Publication

146

H-Index (WoS)

2

Project

1

Thesis Advisory

20

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals