Announcements & Documents

Müzeler ve Müzecilik Dersi Notları
Lecture Note
6/28/2021

Müzeler ve Müzecilik Dersi Dönem Sonu Değerlendirmesi

notlar_muzeler_ve_muzecilik.docx Creative Commons License

Müze Mevzuatı Dersi Notları
Lecture Note
6/28/2021

Müze Mevzuatı  Dersi Dönem Sonu Değerlendirmesi

notlar_muze_mevzuati.docx Creative Commons License

Thesis Documents

İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretiminde Arkeoloji Müzelerinin Nesne Merkezli Eğitim Etkinlikleriyle Kullanılması