Education Information

Education Information

 • 2004 - 2010 Doctorate

  Yildiz Technical University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences, Şehir Planlama, Turkey

 • 2001 - 2004 Postgraduate

  Yildiz Technical University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences, Rölöve Restorasyon Yüksek Lisans Programı, Turkey

 • 1997 - 2001 Undergraduate

  Yildiz Technical University, Faculty Of Architecture, Mimarlık, Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  Koruma Öncelikli Alanlarda Aktör Ağın Tanımlanması ve Betimlenmesi: İstanbul Tarihi yarımada örneği

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Ensititüsü , Şehir Planlama

 • 2004 Postgraduate

  Yıldız Sarayı Yaverler Dairesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Rölöve Restorasyon Yüksek Lisans Programı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English