Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2017 - Devam Ediyor Diğer

  Massachusetts Institute Of Technology, School Of Engineering, Center For Transportation And Logistics

 • 2016 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Makina , Endüstri Mühendisliği

 • 2012 - 2016Yrd.Doç.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Makina , Endüstri Mühendisliği

 • 2008 - 2012Araştırma Görevlisi Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Makina , Endüstri Mühendisliği

 • 2010 - 2011Diğer

  Katholieke Universiteit Leuven, Department Of Mechanical Engineering, Centre For Industrial Management / Traffic & Infrastructure

 • 2001 - 2008Araştırma Görevlisi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Makina , Endüstri Mühendisliği

Yönetilen Tezler

 • Forecasting Footwear Demand Using Machine Learning, EFENDİGİL T. , M.Kharfan(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2018
 • Combinatorial Reverse Auctions in Construction Procurement, EFENDİGİL T. , S.Al(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2018
 • Dynamic Customer Service Levels: Evolving Safety Stock Requirements for Changing Business Needs, EFENDİGİL T. , D.Covert(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2018
 • Enhancing Sales and Operations Planning Performance with Analytics, EFENDİGİL T. , D.Kidambi(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2018
 • Türkiye’deki Sağlık Hizmetleri Etkinliğinin Bölgesel Olarak Değerlendirilmesine Yönelik Bütünleşik Bir Model Tasarımı, EFENDİGİL T. , M.ÖZDEN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017
 • Havacılık Sektöründe Talep Tahmininin Önemi: Yolcu Talebi Üzerine Bir Tahmin Modeli, EFENDİGİL T. , Ö.Emin(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017
 • An Integrated Methodology with Data Mining Techniques for Retail Industry, EFENDİGİL T. , İ.Elif(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015
 • Determining Supply Chain Risk Factors In Food Industry, EFENDİGİL T. , S.JOVIC(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2014