Düşünme Eğitimi Dersinin Değerler Eğitimi ve Sosyal Bilgiler Becerileri Açısından İncelenmesi


Creative Commons License

Tokmak A., Şeker M. , Yılmaz A.

Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi, vol.3, no.2, pp.412-431, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi
  • Page Numbers: pp.412-431

Abstract

Çağımızın değişen gereklilikleri farklı alanlarda dönüşümü gerekli kılmıştır. Değişim eğitim alanında da kendisini göstermiş, öğretim programlarında yeni derslerin yer almasını sağlamıştır. Bu derslerden biri olan Düşünme Eğitimi dersi ile öğrencilere farklı düşünme becerileri ve değerlerin kazandırılması hedeflenmektedir. Düşünme eğitimi dersinin 2016 yılında değişen öğretim programı ile birlikte kazandırılması hedeflenen beceri ve değerleri farklılaşmıştır. Bununla birlikte güncel öğretim programına uygun bir etkinlik ve kılavuz kitabı bulunmamaktadır. Sosyal bilimler kapsamında seçmeli ders olarak kabul edilen Düşünme Eğitimi dersinin güncellenen Sosyal bilgiler öğretim programı değer ve becerileriyle de uyumlu olması beklenmektedir. Bu çalışmada Düşünme Eğitimi Öğretmen Kılavuz kitabının ve 2016 yılında yayınlanan Düşünme Eğitimi öğretim programının değer ve beceriler açısından güncelliği, aynı zamanda Sosyal Bilgiler Öğretim programında açıklanan değer ve beceri setleri bağlamında değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalışma sonunda Düşünme eğitimi öğretim programı ile güncellenen Sosyal Bilgiler öğretim programında duyarlılık, sorumluluk, çalışkanlık, sevgi ve saygı değerleri olmak üzere 5 ortak değer; araştırma, eleştirel düşünme, kanıt kullanma, problem çözme, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma olmak üzere 5 ortak beceri tespit edilmiştir. Diğer 13 değer ve 22 beceri ile ortalık bulunamamıştır. Kılavuz kitap ile Sosyal bilgiler öğretim programı arasında özgünlük, saygılı olma ve sorumluluk olmak üzere 3 ortak değer, Düşünme Eğitimi öğretim programı ile arasında özen gösterme, özgünlük, sabırlılık, saygılı olma, sorumluluk olmak üzere ortak 5 değer tespit edilmiştir. Beceri anlamında kılavuz kitabın Sosyal Bilgiler öğretim programı ile 2 ortak becerisi tespit edilmiştir. Çalışma sonunda bulgulara dayanarak Düşünme Eğitimi dersine yönelik çeşitli önerilerde bulunulmuştur.